Serwis Korporacyjny

ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STANU POSIADANIA

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STANU POSIADANIA

13/04/2022 19:08

Działając na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) Zarząd Polenergia S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2022 r. do Spółki wpłynęło: i) zawiadomienie akcjonariusza Mansa Investments sp. z o.o. („Mansa”), złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i art. 69 ust. 2 pkt. 1 (a) Ustawy o Ofercie; oraz ii) zawiadomienie akcjonariusza BIF IV Europe Holdings Limited („BIF”) złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt. 1 (a) Ustawy o Ofercie, o nabyciu akcji w Spółce w wyniku rozliczenia oferty publicznej akcji w Spółce, oraz zapisania akcji w Spółce na rachunkach papierów wartościowych, odpowiednio Mansa oraz BIF.

Zgodnie z zawiadomieniem, Mansa, po zapisaniu akcji w Spółce na rachunku papierów wartościowych Mansa, posiada 28.617.254 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 2 PLN każda, uprawniających łącznie do 28.617.254 głosów i reprezentujących 42,84% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z zawiadomieniem, BIF, po zapisaniu akcji w Spółce na rachunku papierów wartościowych BIF, posiada 21.317.706 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 2 PLN każda, uprawniających łącznie do 21.317.706 głosów i reprezentujących 31,91% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść zawiadomień, o których mowa powyżej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close