Serwis Korporacyjny

Otrzymanie od funduszy pisma w sprawie...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Otrzymanie od funduszy pisma w sprawie wezwania na sprzedaż akcji Polenergia S.A., ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2018 r. przez p. Dominikę Kulczyk i Mansa Investments sp. z o. o.

10/10/2018 19:03

Raport bieżący 36/2018

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.), niniejszym informuje, że w dniu 10 października 2018 r. otrzymał pismo, skierowane do p. Dominiki Kulczyk i Mansa Investments sp. z o. o. (łącznie „Wzywający”) oraz do wiadomości Emitenta, od: (i) Otwarty Fundusz Emerytalny Generali OFE, reprezentowany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, (ii) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, (iii) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, reprezentowany przez AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK z siedzibą w Warszawie (łącznie „Fundusze”).

W piśmie Fundusze stwierdziły, iż cena zaproponowana w wezwaniu na sprzedaż akcji Emitenta, ogłoszonym przez Wzywających w dniu 27 sierpnia 2018 r. („Wezwanie”), nie odzwierciedla wartości godziwej akcji Emitenta. W związku z tym każdy z Funduszy z osobna oświadczył wobec Wzywających, oraz zobowiązał się wobec pozostałych Funduszy, że nie sprzeda akcji Emitenta w Wezwaniu po cenie 20,50 zł za jedną akcję. Fundusze jednocześnie stwierdziły, że nie podjęły względem siebie żadnych innych zobowiązań.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close