Serwis
korporacyjny

Polenergia przedstawia nową strategię społecznej odpowiedzialności...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Polenergia przedstawia nową strategię społecznej odpowiedzialności biznesu

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna przedstawiła czwarty raport społecznej odpowiedzialności biznesu, a wraz z nim zaktualizowaną strategię CSR Grupy. Strategia kompleksowo opisuje wszystkie obszary działania Grupy oraz zagadnienia i kluczowe projekty, które w najbliższych latach będą wytyczały nową perspektywę rozwoju Polenergii w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Tegoroczna edycja raportu społecznej odpowiedzialności biznesu opracowana została zgodnie z międzynarodowym standardem GRI (Global Reporting Initiative) i jest podsumowaniem najważniejszych projektów oraz działań podjętych przez Polenergię w 2018 roku. Raport składa się z czternastu odrębnych sekcji, uwzględniających trzy obszary, na które spółka istotnie oddziałuje lub które istotnie na nią oddziałują. Są to: środowisko, społeczeństwo oraz pracownicy.

Istotnym elementem tegorocznego raportu jest nowa strategia CSR, która wyznacza kierunki zrównoważonego rozwoju do 2022 roku. W jej opracowywanie zaangażowani byli interesariusze wewnętrzni oraz zewnętrzni: akcjonariusze, inwestorzy, banki, dostawcy, przedstawiciele społeczności lokalnych, samorządy lokalne, stowarzyszenia branżowe oraz Rada Nadzorcza. Nowa strategia określa priorytety w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy:

 • etyczne prowadzenie biznesu poprzez m.in. transparentne działania, przeciwdziałanie
  korupcji, odpowiedzialny dobór partnerów biznesowych;
 • ochrona środowiska uwzględniająca m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz
  minimalizację wpływu działalności na środowisko;
 • bezpieczeństwo i rozwój pracowników oparte na m.in. o rygorystyczne procedury
  bezpieczeństwa oraz zwiększanie wiedzy i kompetencji pracowników;
 • umacnianie relacji z klientami i społecznościami poprzez dialog i otwarcie na potrzeby
  lokalnych społeczności;

Odpowiedzialna postawa i aktywność w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu wpisane są w dotychczasową i przyszłą działalność Polenergii. Spółka planuje w najbliższych latach zaangażować w przedsięwzięcia z tego zakresu szersze grono Interesariuszy – szczególnie pracowników. Grupa dąży do zachowania równowagi pomiędzy osiągnięciem dobrych wyników, oczekiwaniami klientów, a ochroną długoterminowych interesów otoczenia przyrodniczego i społecznego. Dlatego swój rozwój opiera na najnowszych dostępnych technologiach wykorzystujących odnawialne i konwencjonalne źródła energii, dbając przy tym o bezpieczeństwo ludzi i ochronę środowiska.

Społeczna akceptacja morskiej jak i lądowej energetyki wiatrowej oraz innych technologii użytych w odnawialnych źródłach energii, nie może być barierą, lecz impulsem do ciągłego i stabilnego rozwoju. Dbamy, aby nasze projekty były w pełni akceptowane przez lokalne społeczności i dbamy też o to, aby rozwój naszych Inwestycji wiązał się zawsze ze współpracą i rozwojem tej grupy naszych interesariuszy. Mam nadzieję, że podejmowane przez nas wysiłki w rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu zostaną docenione przez odbiorców raportu, podobnie jak doceniona została przez inwestorów dbałość, z jaką rozwijamy nasze przedsiębiorstwo, czego rezultatem jest przyznana przez redakcję Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” nagroda dla najlepszej spółki indeksu sWIG80 w 2018 roku i uhonorowanie Polenergii statuetką „Byka i Niedźwiedzia”

Michał Michalski

Prezes Zarządu Polenergii

Od 2015 roku obowiązuje w spółce Strategia Odpowiedzialnego Biznesu, która określa mierzalne cele na lata 2015 – 2019 we wszystkich obszarach funkcjonowania Grupy. Strategia ta jest podstawą do realizacji działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu wszystkich spółek należących do Polenergii. Wskazaniem do podejmowania aktywności w ramach odpowiedzialności biznesu jest także zaktualizowana w 2016 roku Polityka Środowiskowo-Społeczna Grupy, która za główny cel stawia zrównoważony rozwój, jako fundament mądrego zarządzania działalnością biznesową.

Nowa strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Polenergii opracowana została w taki sposób, że nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu elektroenergetyki, czy finansów. Kierowana jest przede wszystkim do interesariuszy spółki, a w szczególności do społeczności lokalnych, które dzięki raportowi zyskują łatwy dostęp do wszystkich kluczowych informacji związanych z działaniami i zaangażowaniem Grupy w rozwój CSR. Raport w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie: www.polenergia.pl.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close