Serwis Korporacyjny

Polenergia utrzymuje silne tempo wzrostu

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Polenergia utrzymuje silne tempo wzrostu

Polenergia S.A. („Polenergia”), największa polska prywatna grupa energetyczna, odnotowała w I półroczu 2015 roku znaczącą poprawę wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Zysk netto Polenergii w pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku wzrósł o 58 proc. r/r – wzrost o 15,8 mln zł. W tym samym okresie wynik EBITDA poprawił się o 36 proc. To już kolejny kwartał intensywnego wzrostu wyników Grupy.
  • 43,1 mln zł zysku netto w I półroczu 2015 roku, wzrost o 58 proc. r/r;
  • 110 mln zł wyniku skorygowanego EBITDA, wzrost o 36 proc. r/r;
  • 31 proc. marży EBITDA na wyniku skorygowanym (z wyłączeniem działalności obrotu);
  • 99 MW farm wiatrowych w budowie, planowanych do uruchomienia w 2015 rok (z tego 38 MW w fazie testowej);
  • 336 MW gotowych do udziału w pierwszej aukcji w 2016 roku;
  • Podtrzymanie prognoz na 2015 rok;

Grupa Polenergia po raz kolejny odnotowuje wyraźny wzrost wszystkich kluczowych parametrów finansowych. Wypracowany w I półroczu 2015 roku zysk netto w wysokości 43,1 mln zł był o 58 proc. wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Marża EBITDA na wyniku skorygowanym (z wyłączeniem działalności obrotu) wzrosła w raportowanym okresie o ponad 5 p.p. do 30,6 proc. z 25,1 proc.

Analizując wyniki Grupy na poziomie EBITDA, widać wzrost segmentu energetyki wiatrowej (o 32,3 mln zł), który jest pochodną uruchomienia nowych farm w drugiej połowie 2014 roku (FW Gawłowice, FW Rajgród) oraz lepszych wyników segmentu wiatrowego spowodowanych korzystnymi warunkami wietrznymi.

W I półroczu 2015 roku Polenergia odnotowała także wyraźną poprawę wyników w segmencie obrotu, którego EBITDA wzrosła o 4 mln zł r/r. Za wynik odpowiedzialny jest wzrost optymalizacji obrotu energią w ramach Grupy, a także koncentracja na najbardziej rentownych segmentach rynku energii i gazu.

Bardzo dobre wyniki finansowe Polenergii po raz kolejny potwierdzają, że strategia rozwoju Grupy oparta jest na silnych fundamentach gwarantujących optymalne wykorzystanie potencjału spółki. W następnych kwartałach planujemy dynamiczny rozwój i dalszy wzrost zysku. Rozwijany portfel projektów wiatrowych na lądzie poprawi przyszłoroczny wynik EBITDA o 70 mln zł.

Zbigniew Prokopowicz

prezes zarządu Polenergii

Na koniec I półrocza 2015 roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 271 MW, z czego 146,7 MW pochodziło z farm wiatrowych. Kolejne 98,6 MW farm wiatrowych, których uruchomienie planowane jest do końca 2015 roku, jest w trakcie budowy (FW Skurpie, FW Mycielin oraz rozbudowa FW Gawłowice). Obecnie na FW Skurpie (36,8 MW) trwa faza testów. Szacowana docelowa wielkość produkcja z w/w farm wyniesie około 280 GWh rocznie. Łącznie do końca 2015 roku Polenergia będzie dysponowała mocą farm wiatrowych na poziomie ok. 250 MW, co zapewni Grupie pozycję wiodącego producenta energii elektrycznej z OZE.

Dodatkowo, Polenergia posiada portfel farm wiatrowych w fazie developmentu liczący 730 MW, z czego 336 MW zostanie przygotowanych do udziału w pierwszej aukcji, która oczekiwana jest w 2016 roku. Kolejne 394 MW weźmie udział w aukcjach w latach 2017-2019.

Spółka będzie jednym z pierwszych beneficjentów uchwalonej w lutym tego roku ustawy o OZE, która istniejącym bądź uruchomionym do końca 2015 roku projektom daje możliwość pozostania w ulepszonym systemie certyfikatów lub przejścia w ramach aukcji do systemu cen stałych gwarantujących stabilność przychodów przez 15 lat.

Potencjał spółki dostrzegają analitycy rynkowi, czego dowodem są trzy rekomendacje kupna wydane przez wiodące biura maklerskie. Wszystkie wskazują, że obecnie spółka jest wyraźnie niedowartościowana. W lipcu Dom Maklerski PKO BP, ustalił cenę docelową na poziomie 36,9 zł, co oznacza ponad 40-proc. potencjał wzrostu.

Zbigniew Prokopowicz

prezes zarządu Polenergii

Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Polenergię, który w istotny sposób wpłynie na długoterminowy wzrost wartości Grupy, jest projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Wydanie decyzji środowiskowej dla pierwszych 600 MW przewidywane jest na początku 2016 roku, a dla kolejnych 600 MW w drugiej połowie 2016 roku.

Zarząd Polenergii podtrzymuje prognozy ogłoszone na 2015 rok. W I półroczu Grupa wykonała prognozy w 54 proc. na poziomie EBITDA i 60 proc. na poziomie zysku netto.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close