Serwis
korporacyjny

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2014...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany Q3 2014 QS

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody ze sprzedaży – ogółem 289 536 98 306 69 261 23 278
Zysk z działalności operacyjnej 25 264 10 352 6 044 2 451
Zysk (strata) brutto 11 287 3 410 2 700 807
Zysk (strata) netto 15 041 4 273 3 598 1 012
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 15 119 4 301 3 617 1 018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 486 -15 162 8 489 -3 590
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -243 236 -4 229 -58 186 -1 001
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 444 575 -37 305 106 349 -8 834
Przepływy pieniężne netto, razem 236 825 -56 696 56 652 -13 425
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 23 995 031 21 313 967 23 995 031 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 23 995 031 21 313 967 23 995 031 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,63 0,20 0,15 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,63 0,20 0,15 0,05
stan na 30-09-2014 stan na 31-12-2013 stan na 30-09-2014 stan na 31-12-2013
Aktywa, razem 2 677 316 949 244 641 197 228 888
Zobowiązania 1 361 809 433 983 326 143 104 645
Zobowiązania długoterminowe 861 191 355 824 206 249 85 799
Zobowiązania krótkoterminowe 500 618 78 159 119 894 18 846
Kapitał własny 1 315 507 515 261 315 054 124 243
Kapitał zakładowy 90 887 42 628 21 767 10 279
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 21 313 967 45 443 547 21 313 967
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,95 24,17 6,93 5,83
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,95 24,17 6,93 5,83
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 3 kwartały narastająco 2014 3 kwartały narastająco 2013 3 kwartały narastająco 2014 3 kwartały narastająco 2013
Przychody ze sprzedaży 5 212 5 217 1 247 1 235
Zysk z działalności operacyjnej -6 830 -4 992 -1 634 -1 182
Zysk (strata) brutto -7 422 -4 822 -1 775 -1 142
Zysk (strata) netto -1 993 -1 991 -477 -471
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej -1 993 -1 991 -477 -471
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 217 -39 785 1 009 -9 421
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -34 220 -53 489 -8 186 -12 666
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 239 651 -246 57 328 -58
Przepływy pieniężne netto, razem 209 648 -93 520 50 151 -22 145
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 23 995 031 21 313 967 23 995 031 21 313 967
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 23 995 031 21 313 967 23 995 031 21 313 967
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,08 -0,09 -0,02 -0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,08 -0,09 -0,02 -0,02
stan na 30-09-2014 stan na 31-12-2013 stan na 30-09-2014 stan na 31-12-2013
Aktywa, razem 1 548 217 741 443 370 786 178 782
Zobowiązania 271 008 247 678 64 904 59 722
Zobowiązania długoterminowe 256 699 239 263 61 477 57 693
Zobowiązania krótkoterminowe 14 309 8 415 3 427 2 029
Kapitał własny 1 277 209 493 765 305 882 119 060

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close