Serwis
korporacyjny

Raport okresowy QSr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy QSr

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 45589 38981 11234 8435

towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności operacyjne 11190 9687 2757 2096

j

Zysk (strata) brutto 9677 6869 2384 1486

Zysk (strata) netto 7709 5263 1900 1139

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 3998 24178 985 5232

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 7641 -21299 1883 -4609

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -2201 4640 -542 1004

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 9438 7519 2326 1627

Aktywa, razem 347267 352881 88665 80508

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 236894 252723 60485 57657

Zobowiązania długoterminowe 207291 217159 52926 49543

Zobowiązania krótkoterminowe 22785 26481 5818 6041

Kapitał własny 110373 100158 28181 22850

Kapitał zakładowy 36230 35865 9250 8182

Liczba akcji (w szt.) 18013440 747183 18013440 747183

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,43 7,04 0,11 1,52

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,43 7,04 0,11 1,52

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 6,13 134,05 1,56 30,58

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 6,13 134,05 1,56 30,58

kcję (w zł/EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 22604 21461 5570 4644

towarów i materiałów

Zysk (strata) z działalności operacyjne -5094 816 -1255 177

j

Zysk (strata) brutto 2804 18949 691 4100

Zysk (strata) netto 841 17343 207 3753

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -6100 1149 -1503 249

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 15467 9296 3811 2012

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -2904 -2827 -716 -612

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 6463 7618 1593 1648

Aktywa, razem 124751 125497 31852 28631

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30369 32631 7754 7445

Zobowiązania długoterminowe 14723 17256 3759 3937

Zobowiązania krótkoterminowe 10348 10904 2642 2488

Kapitał własny 94382 92866 24098 21187

Kapitał zakładowy 36230 35865 9250 8182

Liczba akcji (w szt.) 18013440 747183 18013440 747183

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,05 23,21 0,01 5,02

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,05 23,21 0,01 5,02

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 5,24 124,29 1,34 28,36

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 5,24 124,29 1,34 28,36

kcję (w zł/EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

2 – 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

3 – 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30

4 – 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close