Serwis
korporacyjny

Raport okresowy QSr Q1 2007

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy QSr Q1 2007

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody ze sprzedaży 26670 18137 6827 4716

Zysk z działalności operacyjnej 12855 5671 3291 1475

Zysk (strata) brutto 13325 7080 3411 1841

Zysk (strata) netto z działalności kont 10444 5497 2674 1429

ynuowanej

Zysk (strata) netto za kwartał obrotowy 10444 5497 2674 1429

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -264 4048 -68 1053

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -35784 -941 -9161 -245

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 56546 -7847 14476 -2040

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 20498 -4740 5247 -1233

Aktywa, razem 511946 385207 132303 97875

Zobowiązania 393842 267593 101781 67991

Zobowiązania długoterminowe 320951 238686 82944 60646

Zobowiązania krótkoterminowe 72891 28906 18837 7345

Kapitał własny 118104 117614 30522 29884

Kapitał zakładowy 36979 36369 9557 9241

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18391650 18255581 18391650 18255581

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18391650 18255581 18391650 18255581

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,57 0,30 0,15 0,08

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,57 0,30 0,15 0,08

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 6,42 6,44 1,66 1,64

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 6,42 6,44 1,66 1,64

kcję (w zł/EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody ze sprzedaży 3668 5697 939 1481

Zysk z działalności operacyjnej -886 -860 -227 -224

Zysk (strata) brutto -890 19650 -228 5110

Zysk (strata) netto z działalności kont -3276 18295 -839 4757

ynuowanej

Zysk (strata) netto za kwartał obrotowy -3276 18295 -839 4757

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -4748 -3296 -1215 -857

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 10897 -2820 2790 -733

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -1344 -352 -344 -92

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 4805 -6468 1230 -1682

Aktywa, razem 125008 141956 32306 36069

Zobowiązania 40277 30036 10409 7632

Zobowiązania długoterminowe 18176 23260 4697 5910

Zobowiązania krótkoterminowe 22101 6776 5712 1722

Kapitał własny 84731 111919 21897 28437

Kapitał zakładowy 36979 36369 36979 36369

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18391650 18255581 18391650 18255581

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18391650 18255581 18391650 18255581

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w -0,18 1,00 -0,05 0,26

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj -0,18 1,00 -0,05 0,26

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 4,61 6,13 1,19 1,56

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 4,61 6,13 1,19 1,56

kcję (w zł/EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

2 – 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

3 – 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

4 – 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close