Serwis
korporacyjny

Zielone moce wytwórcze Polenergii rosną o...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zielone moce wytwórcze Polenergii rosną o 15 proc.

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna grupa energetyczna uruchomiła Farmę Wiatrową Szymankowo o mocy 38 MW. Tym samym łączny portfel wiatrowych inwestycji Grupy rośnie o 15 proc. do 287 MW. Polenergia umacnia swoja pozycje w gronie liderów aktywne wspierających transformację polskiego rynku energetycznego poprzez rozwój gospodarki niskoemisyjnej, czystych i odnawialnych źródeł energii.

Farma Wiatrowa Szymankowo to dziewiątą inwestycja Polenergii w elektrownie wiatrowe na lądzie. Zlokalizowana jest na terenie gminy Miłoradz w województwie pomorskim. Składa się z 11 turbin, każda o mocy aż 3,45 MW. Są to jedne z najnowocześniejszych i zarazem największych wiatraków w Polsce. Gondola położona jest na wysokości 134 m od ziemi, natomiast średnica łopat wiatraka to 132 m. Łącznie daje to wysokość aż 200 m. Moc całej elektrowni to 38 MW. Szacowana roczna produkcja czystej i zielonej energii wyniesie blisko 120 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 60 tysięcy gospodarstw domowych. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 104 tys. ton CO2, 98 ton SO2, 99 ton NOx, 35 ton CO oraz 6 ton pyłów.

Budowa FW Szymankowo trwała niespełna dwa lata i była regularnie monitorowana przez specjalistów z firmy BIO EKSPERT odpowiadających za nadzór przyrodniczy. Dostawcą turbin, ale również podmiotem świadczącym usługi serwisu technicznego przez okres 25 lat od chwili uruchomienia jest Siemens Gamesa Renewable Energy. Wykonawcą robót budowlanych była spółka ONDE, wchodzące w skład grupy ERBUD. Usługę Inżyniera Kontraktu podczas realizacji inwestycji świadczyła firma Bilfinger Tebodin Polska.

„Na nową farmę wiatrową czekaliśmy ponad 5 lat. To wspólny sukces Polenergii oraz naszych wykonawców. Z dumą dopisujemy już oficjalnie do naszego portfela projektów wiatrowych w eksploatacji 38 MW. Mamy ponad 287 MW mocy wytwórczych, a niebawem dołożymy kolejne 148 MW z budowanych farm w Dębsku i Kostomłotach. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, która stawia nas w gronie liderów aktywnie wspierających transformację polskiego rynku energetycznego. Jesteśmy jednym z największych krajowych producentów energii z lądowych farm wiatrowych. Do chwili uruchomienia pierwszych turbin na Bałtyku, ten segment naszej działalności pozostanie głównym źródłem czystej, zielonej energii, którą dostarczamy coraz większej grupie klientów zarówno biznesowych jak i indywidualnych."

dr Michał Michalski

Prezes Zarządu Polenergii

Realizacja FW Szymankowo nie byłaby możliwa bez bardzo dobrej współpracy z lokalnym samorządem. Projekt już w 2015 roku przeszedł procedurę oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzoną przez wójta Gminy Miłoradz. Lokalizacja farmy zgodna jest ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy, jak również z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w obrębach geodezyjnych Gnojewo, Stara Kościelnica, Miłoradz, Mątowy Wielkie przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną w gminie Miłoradz.

„Gratuluję spółce Polenergia konsekwencji w działaniu, determinacji i sprawnej realizacji projektu, który zmienia polski rynek energetyczny i rozwija zeroemisyjną gospodarkę opartą na czystych i odnawialnych źródłach energii. Jednocześnie pragnę podziękować zarządowi i wykonawcom za wzorową współpracę w trakcie trwania całej inwestycji. W sposób szczególny doceniam fakt, że Polenergia stawia na społeczną odpowiedzialność biznesu i wspiera liczne lokalne inicjatywy rozwijające działalność oświatową, kulturalną i sportową, które podnoszą jakość życia mieszkańców Gminy Miłoradz.”

Arkadiusz Skorek

wójt Gminy Miłoradz

Na realizację FW Szymankowo Polenergia pozyskała w listopadzie 2019 roku finansowanie w wysokości 107 mln PLN. W skład konsorcjum banków kredytujących weszły: EBOiR, mBank oraz ING Bank Śląski. Finansowanie zostało udzielone na zasadzie Project Finance i było to jedno z pierwszych w Polsce tego typu finansowań farm wiatrowych niekorzystających z długoterminowych umów na odbiór energii elektrycznej. Taka formuła finansowania możliwa była dzięki dobrej i długiej współpracy Grupy z bankami oraz postrzeganiu Polenergii przez banki jako dobrego i wiarygodnego partnera biznesowego. W grudniu 2019 roku FW Szymankowo wygrała aukcję dla dużych nowych elektrowni wiatrowych na lądzie i tym samym uzyskała gwarantowane 15-letnie wsparcie – w konsekwencji w lipcu 2020 roku uzyskała zwiększenie finansowania w formie kredytu inwestycyjnego do poziomu 171 mln PLN – co pozytywnie wpłynęło na rentowność projektu.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close