Serwis
korporacyjny

Zysk i przychody Polenergii za 2014...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zysk i przychody Polenergii za 2014 rok mocno w górę

Polenergia S.A. („Polenergia”), polska prywatna grupa energetyczna, powstała na skutek połączenia Polish Energy Partners S.A. i większości aktywów należących do Polenergia Holding S.a.r.l., przedstawiła skonsolidowany raport roczny za 2014 rok. Grupa odnotowała znaczącą poprawę wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. W 2014 roku zysk netto Grupy wzrósł r/r o ponad 67 proc. do poziomu 54,4 mln zł, a kluczowa z punktu widzenia działalności Grupy EBITDA wzrosła o prawie 23 proc. i wyniosła 169 mln zł. Przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 2 659 mln zł.
  • 54,4 mln zł zysku netto w 2014 r., wzrost o 67,4 proc. r/r;
  • Wzrost wyniku skorygowanego EBIDTA o 22,8 proc. r/r do 169 mln zł;
  • Łączna zainstalowana moc 271 MW, z czego 146,7 MW z farm wiatrowych (na koniec 2014 r.);
  • 260-300 MW mocy wiatrowej w operacji do końca 2015 r. i 460 MW będzie gotowe do oddania do operacji do końca 2017 r.;
  • Rekomendacja wypłaty dywidendy od 2017 r.;
  • Rezygnacja z planów emisji akcji;

Rok 2014 był dla Polenergii kluczowy z punktu widzenia rozwoju. W wyniku połączenia aktywów Polish Energy Partners S.A. i Polenergia Holding S.a.r.l., powstała jedyna niezależna od Skarbu Państwa i notowana na GPW, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, która wyróżnia się istotną obecnością w segmencie energii wytwarzanej z OZE. Równocześnie, w wyniku pozyskania międzynarodowego inwestora i objęcia 15,99 proc. nowych akcji przez CEE Equity Partners, pozyskany został kapitał w kwocie 240 mln zł.

Wyniki Polenergii w 2014 roku pokazują, że nasza strategia zapewnia stabilne i zdywersyfikowane dochody oraz zwroty z prowadzonej działalności. Poprawa wszystkich kluczowych parametrów finansowych dowodzi, że spółka jest na ścieżce trwałego wzrostu. Mamy bardzo ambitne plany rozwoju, dzięki którym do końca 2017 roku łączna moc farm wiatrowych potencjalnie osiągnie poziom 460 MW, czyniąc z Polenergii jednego z kluczowych graczy na rynku OZE w Polsce.

Zbigniew Prokopowicz

prezes zarządu Polenergii

Na koniec 2014 roku Grupa dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 271 MW, z czego 146,7 MW pochodziło z farm wiatrowych. Kolejne 99 MW farm wiatrowych jest w trakcie budowy, a 52 MW w przygotowaniu. Łącznie do końca 2015 r. Grupa będzie dysponowała mocą farm wiatrowych na poziomie 260–300 MW.

Dodatkowo Polenergia posiada portfel farm wiatrowych w fazie developmentu liczący 678 MW, z czego 5 projektów o łącznej mocy 284 MW zostanie przygotowanych do udziału w pierwszej aukcji, oczekiwanej w 2016 r., a 394 MW weźmie udział w kolejnych aukcjach w latach 2017-2019.

W związku z przyjęciem przez Sejm RP nowej ustawy o OZE, która nie wprowadziła okresu przejściowego dla systemu zielonych certyfikatów, Spółka zakłada roczne przesunięcie w potencjalnej realizacji inwestycji, czyli 460 MW do 2017 roku. Spółka rezygnuje z emisji akcji. Środki na rozwój będą pochodziły z generowanych przez Spółkę przepływów pieniężnych, a w 2015 roku również z emisji obligacji (około 130 mln zł).

Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Polenergię jest budowa na Bałtyku morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 1,2 GW. W lipcu 2014 Grupa podpisała umowę przyłączeniową z PSE na 1 200 MW. Proces uzyskiwania decyzji środowiskowej jest w zaawansowanej fazie. Wydanie decyzji środowiskowej dla pierwszych 600 MW przewidywane jest na początku 2016 roku, a dla kolejnych 600 MW w drugiej połowie 2016 roku.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close