Serwis
korporacyjny

Zysk Polenergii w I kwartale 2016...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Zysk Polenergii w I kwartale 2016 roku 35 proc. w górę

Polenergia S.A. („Polenergia”, „Spółka”), największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, w I kwartale 2016 roku po raz kolejny odnotowała poprawę wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Skorygowany zysk netto wzrósł r/r o 35 proc. i wyniósł 38,6 mln PLN, natomiast skorygowana EBITDA wzrosła r/r o 33 proc. do poziomu 87,1 mln PLN. Przychody ze sprzedaży wzrosły w raportowanym okresie o ponad 6,5 proc. do poziomu 722,5 mln. Wyniki osiągnięte w I kwartale potwierdzają, że Spółka posiada silne fundamenty, a zdywersyfikowany portfel aktywów zapewnia jej stabilizację, niezależnie od sytuacji rynkowej.
  • 35-proc. wzrost skorygowanego zysku netto w I kw. 2016 roku do poziomu 38,6 mln PLN;
  • 33-proc. wzrost skorygowanego wyniku EBITDA w 1 kw. 2016 roku do poziomu 87,1 mln PLN;
  • 8,7 p.p. wzrostu marży EBITDA na wyniku skorygowanym (z wyłączeniem działalności obrotu) do poziomu 43,7 proc.;
  • 369 MW łącznej zainstalowanej mocy energetycznej (wzrost o 36 proc. r/r);
  • 258 MW farm wiatrowych gotowych do udziału w pierwszej aukcji;

W pierwszym kwartale 2016 roku Grupa Polenergia podtrzymała trend wzrostu osiągając wyniki na poziomie skorygowanych EBITDA oraz zysku netto wynoszące odpowiednio 87,1 mln PLN oraz 38,6 mln PLN, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o odpowiednio 21,7 mln PLN (33 proc.) i 10 mln PLN (35 proc.). Do poprawy wskaźników Polenergii w raportowanym okresie przyczyniła się bardzo dobra produktywność farm wiatrowych Mycielin (48 MW) oraz Skrupie (43,7 MW), które nie funkcjonowały w I kwartale 2015 roku. Zneutralizowało to negatywne skutki niższych cen zielonych certyfikatów. Wynik operacyjny segmentu energetyki konwencjonalnej był także wyższy o prawie 11 mln PLN od ubiegłorocznego, co wynikało przede wszystkim z aktualizacji prognoz cen energii elektrycznej, gazu i CO2 na lata 2016-2020. Segment Dystrybucji i Obrotu również wykazał się poprawą wyników dzięki wyższym wolumenom i lepszej marżowości.

Kolejne dobre wyniki Polenergii zarówno w segmencie energetyki odnawialnej, jak i konwencjonalnej pokazują, że spółka stoi na silnych fundamentach i broni się przed negatywnymi zmianami rynkowymi oraz regulacyjnymi, które dotykają całego sektora energetycznego. Obecnie czekamy na decyzje dotyczące zmian w ustawie o OZE i tzw. ustawie odległościowej, które pozwolą nam zdefiniować priorytety w naszej strategii, tak aby dostosować ją do nowych realiów rynkowych i regulacyjnych. Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze i będziemy swoją działalność dopasowywać do strategii energetycznej wdrażanej przez rząd. Jednocześnie systematycznie dążymy do ograniczania kosztów operacyjnych w całej Grupie.

wiceprezes Jacek Głowacki

kierujący pracami zarządu Polenergii

Zainstalowana moc i portfel projektów

Na koniec I kwartału 2016 roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 369 MW, z czego 245 MW pochodziło z farm wiatrowych, co zapewniło spółce pozycję w gronie liderów polskiego rynku tego sektora. Pozostałe 124 MW pochodziły z kogeneracji opartej na gazie, dając Grupie 15 proc. udział w krajowym rynku wytwarzania energii z gazu ziemnego głownie poprzez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna.

Polenergia posiada drugi największy w Polsce portfel projektów w fazie developmentu o łącznej mocy szacowanej na poziomie 669 MW, z czego projekty o łącznej mocy około 258 MW (najwięcej spośród rynkowych graczy) są przygotowane do udziału w pierwszej aukcji organizowanej na podstawie znowelizowanej ustawy o OZE. Kolejne 411 MW weźmie udział w aukcjach zaplanowanych w latach 2017 – 2019.

Strategicznym projektem rozwijanym przez Polenergię jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Uruchomienie pierwszych 600 MW planowane jest do 2022 roku, a pozostałych 600 MW do roku 2026. W 2016 roku spółka zamierza uzyskać decyzje środowiskowe dla projektu, a w 2019 roku pozwolenie na budowę.

W 2016 roku Grupa zakłada konserwatywną prognozę na poziomie skorygowanej EBITDA 233,3 mln PLN i skorygowanego zysku netto 52,1 mln PLN. Prognoza dopasowana jest do obecnych warunków na rynku zielonych certyfikatów, sezonowości produkcji oraz odzwierciedla efekt pokrycia kosztów finansowania farm zakończonych w 2015 roku.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close