Serwis Korporacyjny

Ponad 547 mln zł zysku EBITDA...

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Ponad 547 mln zł zysku EBITDA i prawie 274 mln zł zysku netto. Grupa Polenergia publikuje wyniki za 2023 rok

Polenergia opublikowała raport finansowy za 2023 rok. Największa polska prywatna grupa energetyczna osiągnęła w tym czasie 547,6 mln zł skorygowanego zysku EBITDA. To wynik o 193,3 mln zł wyższy niż w roku 2022. Zysk netto wypracowany przez Polenergię w 2023 roku plasuje się na poziomie 273,6 mln zł. To o 111,6 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. – Polenergia zamyka 2023 rok, mogąc pochwalić się rekordowymi wynikami, ale to dopiero początek naszej ekspansji. Nasze projekty na morzu wprowadzą Grupę na inny poziom rozwoju – mówi Jerzy Zań, Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Największa polska prywatna grupa energetyczna opublikowała skonsolidowany raport finansowy za 2023 rok. W zeszłym roku Polenergia osiągnęła skorygowany wynik EBITDA na poziomie 547,6 mln zł, co stanowi wzrost rok do roku o 193,3 mln zł. W czwartym kwartale ubiegłego roku skorygowana EBITDA Grupy wyniosła 127,8 mln zł i była wyższa o 17,8 mln zł w stosunku do wyniku w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Obrana przez nas Strategia przynosi efekty, które przyjmujemy z ogromną satysfakcją. W ostatnich 12 miesiącach Polenergia uruchomiła trzy nowe farmy wiatrowe, przekraczając 0,5 GW mocy zainstalowanej w OZE. Jesteśmy w przededniu uruchomienia największej farmy fotowoltaicznej w historii firmy, a w Polsce nasz portfel lądowych projektów w rozwoju sięga łącznej mocy 2,1 GW. Polenergia zamyka 2023 rok, mogąc pochwalić się rekordowymi wynikami, ale to dopiero początek naszej ekspansji. Nasze projekty na morzu wprowadzą Grupę na inny poziom rozwoju.

Jerzy Zań

Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Wyższy wynik EBITDA Polenergii w porównaniu do poprzedniego roku wynika głównie z wyższego wyniku w segmencie lądowych farm wiatrowych (o 125,1 mln zł), co jest przede wszystkim konsekwencją rozpoczęcia produkcji w farmach wiatrowych Dębsk, Kostomłoty, Piekło i Grabowo, wysokiej wietrzności w czwartym kwartale 2023 roku oraz wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów w stosunku do cen z roku 2022.

 

Wyższy skorygowany wynik EBITDA w porównaniu do wyniku z roku ubiegłego odnotowano również w segmencie obrotu i sprzedaży (o 90,3 mln zł) co jest głównie konsekwencją wyższych wyników w obszarach handlu energią z aktywów OZE, agregacji OZE, handlu energią elektryczną i obsłudze biznesu oraz obsłudze kontraktu w należącej do Grupy Polenergii Elektrociepłownia Nowa Sarzyna.

W 2023 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 273,6 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 111,6 mln zł. W samym czwartym kwartale 2023 roku skorygowany zysk netto Grupy wyniósł 59,9 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku do wyniku w analogicznym okresie 2022 roku o 5,7 mln zł.

Z roku na rok Polenergia pełni coraz ważniejszą rolę w polskiej transformacji energetycznej. W najbliższych miesiącach nasza uwaga zostanie skierowana w stronę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Budowa morskich elektrowni wiatrowych otworzy nie tylko nowy rozdział w historii polskiej energetyki, ale będzie też ogromnym skokiem rozwojowym dla Polenergii. Uruchomienie trzech morskich projektów wiatrowych na Bałtyku otworzy naszej Grupie drzwi do bycia liderem tego obszaru w tej części Europy.

Jerzy Zań

Prezes Zarządu Polenergia S.A.

Przychody ze sprzedaży za rok 2023 wyniosły 5 615,4 mln zł i były niższe o 1 473,8 mln zł od przychodów za rok 2022. Niższe przychody w tym segmencie spowodowane są głównie zmniejszeniem przychodów w obrocie i sprzedaży (o 1 652,4 mln zł) oraz w segmencie gazu i czystych paliw (o 37 mln zł). Spadki te rekompensowały częściowo wyższe przychody w segmencie lądowych farm wiatrowych (o 186,8 mln zł) oraz dystrybucji (o 21,3 mln zł).

W czwartym kwartale 2023 roku Grupa Polenergia odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 410,2 mln zł w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, na co wpływ miały niższe przychody ze sprzedaży segmentu obrotu i sprzedaży (o 416,3 mln zł) oraz niższe przychody w segmencie gazu i czystych paliw (o 68,4 mln zł), skompensowane częściowo przez wyższe przychody ze sprzedaży w segmencie lądowych farm wiatrowych (o 75,2 mln zł).

Najważniejsze dane z raportu finansowego Polenergii za 2023 rok:

5,6 mld zł – przychody ze sprzedaży w 2023 roku

547,6 mln zł – skorygowany wynik EBITDA w 2023 roku

273,6 mln zł – skorygowany zysk netto w 2023 roku

530 MW – moc lądowych projektów OZE w eksploatacji

2100 MW – moc lądowych projektów OZE w Polsce w rozwoju

3000 MW – moc farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim w rozwoju

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close