Serwis
korporacyjny

75 proc. wzrost zysku Polenergii w...

Kontrast
Wielkość liter - A +

75 proc. wzrost zysku Polenergii w I kwartale 2015 roku

Polenergia S.A. („Polenergia”), polska prywatna grupa energetyczna, powstała na skutek połączenia Polish Energy Partners S.A. i większości aktywów należących do Polenergia Holding S.a.r.l., przedstawiła skonsolidowany raport za I kwartał 2015 rok. Grupa znacząco poprawiła wszystkie kluczowe wskaźniki finansowe. Zysk netto Polenergii w I kwartale 2015 roku wzrósł o 75 proc. r/r i wyniósł ponad 28,6 mln zł. Wynik EBITDA poprawił się w tym samym okresie o 45 proc. (wzrost do 65,4 mln zł).

Wyniki Polenergii na koniec I kwartału 2015 roku wskazują na wyraźny wzrost wszystkich kluczowych parametrów finansowych spółki. Zysk netto w wysokości 28,6 mln zł oznacza wzrost o 75 proc. r/r. Marża EBITDA na wyniku skorygowanym (z wyłączeniem działalności obrotu) wzrosła w omawianym okresie o ponad 8 p.p. do 35 proc. z 26,4 proc., co było przede wszystkim spowodowane uruchomieniem nowych projektów wiatrowych.

Analizując wyniki Grupy na poziomie EBITDA widać skokowy wzrost segmentu energetyki wiatrowej (o 21,8 mln zł), który jest pochodną uruchomienia nowych farm (Gawłowice, Rajgród) w drugiej połowie 2014 roku oraz lepszych wyników segmentu wiatrowego spowodowanych korzystnymi warunkami wietrznymi.

W I kwartale 2015 r. Polenergia odnotowała także wyraźną poprawę wyników w segmencie obrotu, którego EBITDA wzrosła o 2 mln zł r/r. Było to spowodowane przede wszystkim zwiększeniem optymalizacji obrotu energią w ramach grupy kapitałowej oraz koncentracji na najbardziej rentownych segmentach rynku energii i gazu

Bardzo dobre wyniki Polenergii w I kwartale 2015 roku potwierdzają, że nasza strategia pozwala na konsekwentny wzrost zysku, rentowności i przychodów. Dynamiczny rozwój naszych projektów zapewnia realny potencjał budowy wartości poprzez widoczny wzrost zysków głównie w segmencie wiatrowym. Wzrostowy potencjał spółki został również dostrzeżony przez analityków rynkowych wydających pozytywne rekomendacje dla Spółki.

Zbigniew Prokopowicz

prezes zarządu Polenergii

Na koniec I kwartału 2015 roku Grupa Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 271 MW, z czego 146,7 MW pochodziło z farm wiatrowych. Kolejne 98,6 MW farm wiatrowych jest w trakcie budowy (FW Skurpie, FW Mycielin oraz rozbudowa FW Gawłowice – uruchomienie planowane do końca 2015 r.). Łącznie do końca 2015 r. Grupa będzie dysponowała mocą farm wiatrowych na poziomie ok. 250 MW, co zapewni Polenergii pozycję wiodącego producenta energii elektrycznej z OZE.

Dodatkowo Polenergia posiada portfel farm wiatrowych w fazie developmentu liczący 730 MW, z czego 336 MW zostanie przygotowanych do udziału w pierwszej aukcji, oczekiwanej w 2016 r., a 394 MW weźmie udział w kolejnych aukcjach w latach 2017-2019.

Spółka będzie jednym z pierwszych beneficjentów uchwalonej w lutym tego roku ustawy o OZE, która istniejącym bądź uruchomionym do końca 2015 r. projektom daje możliwość pozostania w ulepszonym systemie certyfikatów bądź też przejścia w ramach aukcji do systemu cen stałych gwarantujących stabilność przychodów przez 15 lat.

Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Polenergię, który w istotny sposób wpłynie na wzrost wartości Grupy, są projekty morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. W lipcu 2014 Grupa podpisała umowę przyłączeniową z PSE. Proces uzyskiwania decyzji środowiskowej jest w zaawansowanej fazie. Wydanie decyzji środowiskowej dla pierwszych 600 MW przewidywane jest na początku 2016 roku, a dla kolejnych 600 MW w drugiej połowie 2016 roku.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close