Serwis
korporacyjny

Dynamiczny wzrost wyników Polenergii w trzecim...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Dynamiczny wzrost wyników Polenergii w trzecim kwartale 2021 roku

Po trzech kwartałach 2021 roku Polenergia - największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna - osiągnęła 1,933 mld PLN przychodów ze sprzedaży co oznacza wzrost o 45 proc. r/r. Skorygowana EBITDA wzrosła o 41 proc. r/r do ponad 282 mln PLN, natomiast skorygowany zysk netto wzrósł o 73 proc. r/r do blisko 149 mln PLN.

95 mln PLN

PLN wynik skorygowanej EBITDA w trzecim kwartale 2021 roku

54 mln PLN

skorygowany zysk netto w trzecim kwartale 2021 roku

28%

średnia produktywność brutto farm wiatrowych po trzech kwartałach 2021 roku

494 GWh

produkcja energii elektrycznej brutto z farm wiatrowych po trzech kwartałach 2021 roku

296 MW

łączna moc aktywnych projektów OZE po rozpoczęciu eksploatacji FW Szymankowo

189 MW

łączna moc rozwijanych lądowych projektów OZE

Trzeci kwartał 2021 roku stał pod znakiem znakomitych wyników Polenergii. Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 42 proc. w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku, do ponad 720 mln PLN. Skorygowany wynik EBITDA w tym czasie wyniósł 95,1 mln PLN i był wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 79 proc. Polenergia wykazała w trzecim kwartale skorygowany zysk netto na poziomie 53,7 mln PLN, co oznacza wzrost aż o 218 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 roku. Skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu wyniosła 56,1 proc. i była o 27,4 p.p wyższa od rozpoznanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Największy wpływ na poprawę EBITDA w trzecim kwartale miał przede wszystkim wyższy wynik w segmencie gazu i czystych paliw oraz segmencie obrotu i sprzedaży w efekcie kontynuacji procesu optymalizacji pracy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna zgodnie z postanowieniami umowy SLA.

Od stycznia do września 2021 roku Polenergia odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 45 proc. r/r do ponad 1,933 mld PLN. Skorygowany wynik EBITDA w tym czasie wyniósł 282,3 mln PLN i był wyższy o 41 proc., natomiast skorygowany zysk netto wzrósł o 73 proc. do blisko 149 mln PLN. Skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu wyniosła w tym czasie 55,2 proc. i była o 18,3 p.p. wyższa od rozpoznanej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Realizacja pięcioletniej Strategii Grupy przebiega bez istotnych zakłóceń. Rozpoczęcie eksploatacji FW Szymankowo zwiększyło moc zainstalowaną aktywnych farm wiatrowych Polenergii o 15 proc. do 287 MW. W przypadku FW Dębsk o mocy 121 MW, która jest największą realizowaną inwestycją w historii spółki, trwają prace budowlane i montażowe. Obecnie zmontowanych jest już 12 z 55 turbin. Uzyskane zostały pozwolenie na podanie napięcia oraz tymczasowe pozwolenie na użytkowanie. Instalacja została zsynchronizowana z siecią operatora i rozpoczęła się testowa generacja z pierwszych turbin. Na FW Kostomłoty o mocy 27 MW trwają prace budowlane  i elektryczne. Wykonano już wszystkie dziewięć fundamentów oraz ułożono linie średniego napięcia. Planowane są dostawy i montaż głównych komponentów na stacji GPZ. Realizacja projektów fotowoltaicznych FF Sulechów II, FF Sulechów III oraz FF Buk o łącznej mocy 28 MWp przebiega zgodnie z harmonogramem. Wykonane zostały konstrukcje nośne pod panele fotowoltaiczne, instalacje niskiego napięcia oraz zamontowano stacje kontenerowe i inwertery. Trwają dostawy paneli. Zakończenie budowy farm fotowoltaicznych planowane jest na pierwszą połowę 2022 roku.

Cel Grupy Polenergia na najbliższe lata jest jasno określony i konsekwentnie realizowany. To 3000 MW mocy w morskich projektach wspólnie realizowanych z Equinor oraz ponad 500 MW mocy w zielonych inwestycjach na lądzie. Jako lider transformacji energetycznej w Polsce przygotowujemy się i będziemy gotowi do powrotu do dynamicznego rozwoju nowych projektów lądowych farm wiatrowych, gdy tylko odpowiednie regulacje zostaną zmienione. Z nadzieją wsłuchujemy się w zapowiedzi strony publicznej związane z liberalizacją zasady 10H. Gdy tylko zostaną one zrealizowane będziemy gotowi zwiększyć nasze portfolio projektów onshore w rozwoju o kolejne kilkaset MW. Będą to projekty, które dostarczą czystą, zeroemisyjną energię na rynek na konkurencyjnych warunkach

dr Michał Michalski

Prezes Zarządu Polenergii

W ostatnich kwartałach Grupa znacznie zwiększyła wolumeny sprzedaży do odbiorców przemysłowych i jednocześnie aktywnie pozyskuje kolejnych klientów na lata 2022 – 2024. Także aktywnie prowadzona jest sprzedaż energii odnawialnej do klientów końcowych przez spółkę Polenergia Sprzedaż. Zielona energia produkowana w aktywach wytwórczych Grupy sprzedawana jest w standardzie Energia 2051 poprzez stronę internetową oraz kanały telesprzedaży. Rozwijana jest też działalność w zakresie agregacji zewnętrznych wytwórców OZE. Przygotowywane są produkty krótko i długoterminowe dla segmentu niezależnych wytwórców OZE oraz odbiorców końcowych.

Polenergia jako pionier tworzący Nową Energetykę i skutecznie zmieniający polski rynek energetyczny, przystąpiła do porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, którego nadrzędnym celem jest wsparcie rozwoju sektora oraz maksymalizacja „local content”, czyli udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Grupa przystąpiła także do porozumienia sektorowego dotyczącego rozwoju gospodarki wodorowej. Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej, po ogłoszeniu w lipcu 2020 przez Komisję Europejską „Strategii Wodorowej dla neutralnej klimatycznie Europy” podpisała porozumienie, które pozwoli zdekarbonizować polski przemysł i transport.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close