Serwis Korporacyjny

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna

Należąca do Grupy Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna zlokalizowana jest na północno-zachodnim krańcu miasta Nowa Sarzyna. ENS zajmuje teren o łącznej powierzchni około 6 ha. Obiekt położony jest na obszarze przemysłowym, w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów chemicznych CIECH Sarzyna S.A. (Grupa CIECH) oraz Sarzyna Chemical Sp. z o.o. (Grupa Lerg).

175 GWh

Produkcja brutto energii elektrycznej w 2023 roku

356 tys. GJ

Produkcja brutto energii cieplnej w 2023 roku

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna produkuje energię elektryczną oraz energię cieplną. Wytwarzanie energii następuje w skojarzeniu przy spalaniu gazu ziemnego lub paliwa rezerwowego – oleju opałowego lekkiego w bloku gazowo-parowym. Wytwarzanie energii cieplnej możliwe jest również bez skojarzenia w źródle rezerwowym – kotłowni pomocniczej opalanej gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim. Spółka posiada trzech odbiorców swoich produktów:

  • Polenergia Obrót S.A. – hurtowy odbiorca energii elektrycznej,
  • Zakłady chemiczne (Sarzyna Chemical Sp. z o.o.) – odbiorca ciepła dla celów technologicznych i grzewczych i zakłady CIECH Sarzyna S.A. odbiorca energii elektrycznej na potrzeby zakładów chemicznych,
  • Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. – odbiorca ciepła dla celów grzewczych.

W 2023 produkcja brutto energii elektrycznej wyniosła 174 834 MWh, a produkcja brutto energii cieplnej wyniosła 356 365 GJ. Spółka zatrudnia 48 pracowników.

Projekt budowy i finansowania inwestycji w formule project-finance został opracowany i był nadzorowany przez pierwszego właściciela Spółki, tj. przez amerykańską korporację Enron (Houston, Texas). Budowę ENS rozpoczęto w połowie 1998 roku, natomiast do komercyjnej operacji elektrociepłownia przystąpiła 1 czerwca 2000 roku. W 1997 roku ENS zawarła długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, a w 1998 roku zawarła dwudziestoletnią umowę na dostawy energii cieplnej z pobliskimi Zakładami Chemicznymi Organika-Sarzyna. Od 2000 roku ENS sprzedaje ciepło dla mieszkańców miasta Nowa Sarzyna. Gaz był przez dwadzieścia lat dostarczany przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział Handlowy w Warszawie na mocy umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego, a w 2020 roku był dostarczany przez spółkę obrotu gazem należącą do Grupy Kapitałowej PGNiG oraz uzupełniająco przez spółkę Polenergia Obrót.

W 2011 roku Elektrociepłownia Nowa Sarzyna została nabyta przez Kulczyk Investment. Obecnie spółka wchodzi w skład Grupy Polenergia z siedzibą w Warszawie. Od 2020 roku ENS sprzedaje energię elektryczną do spółki obrotu należącej do Grupy Polenergia. Ciepło sprzedawane jest nadal do sąsiednich zakładów chemicznych oraz do lokalnego zakładu komunalnego.

Spółka świadczy również usługę samostartu i odbudowy systemu elektroenergetycznego na podstawie umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, zawartej w 2023 r. Usługa obejmuje samostart turbozespołów gazowych i ich pracę w wydzielonej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu procesu przywrócenia działania systemu po zaniku napięcia w KSE lub w jego części. Najważniejszym elementem tego procesu jest dostarczenie z ENS energii potrzebnej do uruchomienia bloku energetycznego w wybranej elektrowni systemowej. ENS jest pierwszą w Polsce elektrownią cieplną, której jednostki wytwórcze mają zdolność do samostartu i mogą być wykorzystane w procesie odbudowy KSE. Dotychczas takie możliwości techniczne posiadały tylko elektrownie wodne.

Instalacja fotowoltaiczna na terenie ENS

889 kWp

Moc instalacji fotowoltaicznej

1679

Liczba paneli słonecznych

W 2020 roku w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna zrodziła się idea budowy ekologicznej instalacji fotowoltaicznej  – w pierwszej kolejności zaspokajającej potrzeby własne. Inwestycja obejmowała dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na gruncie, na dachach budynków (Głównego, Budynku Administracyjnego, Stacji Uzdatniania Wody, Kotłowni Pomocniczej) na elewacji Budynku Głównego oraz w formie dedykowanych car-portów ulokowanych na parkingu.

Zastosowane technologie zapewniają dodatkowy uzysk energetyczny ze światła docierającego do tylnej powierzchni paneli. Aby zapewnić wysoką sprawność takiego rozwiązania, na dachach budynków zastosowano powłoki  o dużym współczynniku odbijania światła. W instalacjach na gruncie pod panelami została obsiana biała koniczyna. W części instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanych na dachach budynków oraz elewacji została zastosowana technologia SolarEdge, dzięki której każdy panel jest monitorowany niezależnie, za pośrednictwem tzw. optymizerów, co zapewnia odporność instalacji na zakłócenia zewnętrzne.

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna posiada certyfikat uczestnika Rynku Mocy i zakontraktowała obowiązek mocowy na lata 2021 – 2028

Od 2014 roku Elektrociepłownia Nowa Sarzyna ma wdrożony System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. W maju 2023 roku firma LRQA przeprowadziła audit środowiskowy w związku z recertyfikacją systemu zarządzania środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001:2015. ENS otrzymała nowy Certyfikat Zatwierdzenia ISO 14001:2015 Systemu Zarządzania Środowiskowego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, który obowiązuje przez 3 lata do 10 czerwca 2026 roku.

Od 2011 roku, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ENS została włączona do Grupy zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku poważnej awarii przemysłowej, skupionych na terenie gminy Nowa Sarzyna. W jej skład wchodzą zakłady chemiczne CIECH Sarzyna S.A. i Silikony Polskie Sp. z o.o., a od 2020 roku także spółka Sarzyna Chemical.

Technologie oraz ilości zużywanych paliw i surowców, a także wskaźniki operacyjne (sprawność, dyspozycyjność, niezawodność) redukują do minimum negatywne oddziaływanie ENS na środowisko naturalne, w tym na klimat, w porównaniu do instalacji o podobnej mocy, opalanej np. węglem. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna nie wytwarza odpadów popaleniskowych, generuje blisko o połowę niższe emisje gazów cieplarnianych, około 7-krotnie niższą emisję NOx, w ilościach śladowych emituje SO2 i pył. Zastosowana technologia ogranicza ilość i agresywność ścieków przemysłowych, a zawracanie wód opadowych, skroplin, wykorzystanie kondensatu z układów ciepłowniczych pozwala ograniczać zużycie wody surowej.

Nagrody i rankingi

  • W 2019 roku Elektrociepłownia Nowa Sarzyna otrzymała Dyplom Orły WPROST Województwa Podkarpackiego – wyróżnienie tygodnika „Wprost”.
  • W 2019 roku Elektrociepłownia Nowa Sarzyna otrzymała Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
  • W 2019 roku Prezes ENS Jacek Głowacki został nagrodzony tytułem Ambasadora Fair Play w Biznesie.
  • W 2023 roku ENS otrzymała dyplom Laureata Rankingu Miesięcznika Forbes – Diamenty Forbesa 2023 w kategorii firm o poziomie przychodów powyżej 250 mln PLN w Województwie Podkarpackim.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close