Serwis
korporacyjny

FW Kostomłoty

Kontrast
Wielkość liter - A +

FW Kostomłoty

Projekt Farmy Wiatrowej Kostomłoty będzie realizowany przez spółkę Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty Sp. z o.o., spółkę celową należącą w 100% do Polenergii. Projekt jest zlokalizowany na terenie gminy Kostomłoty w powiacie średzkim – województwie dolnośląskim w południowej Polsce.

Projekt przeszedł pełną procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) w oparciu o raport OOŚ przygotowany dla konfiguracji farmy wiatrowej obejmującej trzynaście turbin wiatrowych w preferowanym wariancie i siedemnaście turbin wiatrowych w wariancie alternatywnym. Procedura OOŚ została poprzedzona rocznym monitoringiem ptaków i nietoperzy na terenie planowanej inwestycji. Procedura OOŚ zakończyła się w lipcu 2013 roku wydaniem decyzji środowiskowej (dokument nr RITGNROŚGP.6220.2.21.2013.TB). W 2016 roku Spółka uzyskała pozwolenie na budowę dziewięciu turbin, głównej stacji elektroenergetycznej, podziemnej infrastruktury kabli elektroenergetycznych i sterowniczych, dróg dojazdowych do poszczególnych turbin oraz placów montażowo-serwisowych. Pozwolenia na budowę zostały zmienione w latach 2016, 2017 i 2018 w celu odzwierciedlenia ostatecznie wybranych typów turbin wiatrowych i innych drobnych zmian.

Obecnie projekt obejmuje budowę dziewięciu turbin, które będą zlokalizowane na obszarze wyznaczonym przez wsie Bogdanów, Godków (południowo-zachodni narożnik), Paździorno (wschodni narożnik), Piotrowice (północno-wschodni narożnik) oraz Wichrów (północno-zachodni narożnik). Zgodnie z pozwoleniem na budowę (zmienionym w 2018 roku) moc poszczególnych turbin wiatrowych Vestas V136 wyniesie 3 MW. Parametry turbin wiatrowych będą następujące:

  • wysokość piasty: 122 m;
  • wysokość piasty: 122 m;

Całkowita moc zainstalowana farmy wiatrowej wyniesie 27 MW.

Instytucją finansującą projekt będzie mBank S.A. Pod koniec roku 2020 projekt poddano analizie środowiskowo-społecznej (Environmental and Social Due Diligence – ESDD), przeprowadzonej przez niezależnego konsultanta, która wykazała, że przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko była zgodna z dyrektywą OOŚ. Dodatkowo, w ramach dobrej praktyki, projekt został oceniony pod kątem spełniania wymagań (Performance Requirements, PRs) Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). ESDD wykazał, że projekt spełnia wyżej wymienione wymogi operacyjne.

W ramach analizy przygotowano również przeznaczony dla projektu Plan Działań Środowiskowo-Społecznych (Environmental and Social Action Plan – ESAP), który zawiera działania niezbędne do wdrożenia już na etapie budowy, między innymi:

  • prowadzenie regularnego nadzoru robót budowlanych w celu upewnienia się, że są one przeprowadzane zgodnie z postanowieniami decyzji środowiskowej, zapisami C-ESMP i dobrej praktyki branżowej, oraz że ryzyka dla środowiska są ograniczane i odpowiednio kontrolowane,
  • opracowanie planu zarządzania środowiskiem i społeczeństwem dla etapu budowy projektu.
  • prowadzenie regularnego nadzoru robót budowlanych w celu upewnienia się, że są one przeprowadzane zgodnie z postanowieniami decyzji środowiskowej, zapisami C-ESMP i dobrej praktyki branżowej, oraz że ryzyka dla środowiska są ograniczane i odpowiednio kontrolowane,
  • opracowanie planu zarządzania środowiskiem i społeczeństwem dla etapu budowy projektu,

Generalny wykonawca robót budowalnych został wybrany pod koniec 2020 roku.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane było na koniec pierwszego kwartału 2021 roku i zostało poprzedzone szkoleniem wstępnym dla podwykonawców. Szkolenie obejmowało kwestie BHP, ochrony środowiska, jak również zagadnienia etyczne (polityka środowiskowo-społeczna Grupy Polenergia i standardy postępowania dla Partnerów – dostawców i podwykonawców). Ponadto etap budowy monitorowany jest przez specjalistów z firmy BIO EKSPERT, którzy są odpowiedzialni za nadzór przyrodniczy.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close