Serwis Korporacyjny

Morskie farmy wiatrowe

Kontrast
Wielkość liter - A +
Odwiedź Serwis ESG

Morskie farmy wiatrowe

Polenergia, przystępując do rozwoju projektów w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, już w 2010 roku dostrzegła w nich ogromny potencjał dla Polski. W 2018 roku podjęła współpracę z Equinor zakładającą wspólną realizację projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III. W grudniu 2019 roku podpisała umowę o współpracy przy realizacji projektu MFW Bałtyk I.

3

Liczba morskich projektów wiatrowych

3 000 MW

Łączna moc projektów rozwijanych przez Polenergię wraz z Partnerem Equinor

25-30 lat

Przewidywany okres eksploatacji

4 mln

Liczba gospodarstw domowych, na których zasilenie pozwolą 3 farmy wiatrowe Polenergii

Projekty bałtyckie Polenergii w liczbach:

Nazwa projektu MFW Bałtyk I MFW Bałtyk II MFW Bałtyk III
Moc farmy wiatrowej [MW] do 1560 720 720
Odległość od brzegu [km] 80 37 22
Powierzchnia całkowita obszaru [km2] 128,53 122 119,52
Głębokość morza [m] 25-35 23-41 25-39
Średnia prędkość wiatru [m/s] 9-10 9-10 9-10

Partnerstwo z Equinor

Połączenie sił i doświadczenia Equinor oraz Polenergii gwarantuje budowę projektów, które otworzą nowy rozdział w historii polskiej energetyki odnawialnej i zapewnią nowe moce wytwórcze, tak potrzebne w polskim systemie elektroenergetycznym w perspektywie najbliższych lat.

Ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim

Podpisana przez prezydenta RP w styczniu 2021 roku ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych stanowi milowy krok dla transformacji energetycznej. Ustawa wyznacza ramy prawne do budowy pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych i pozwala na pełne wykorzystanie potencjału Morza Bałtyckiego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

Status rozwoju projektów morskich farm wiatrowych

Prezes URE przyznał prawo do pokrycia ujemnego salda tzw. kontraktu różnicowego, zapewniającego cenę za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci, na poziomie nie wyższym niż ustalona przez Ministra Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu z dnia 30 marca 2021 roku, czyli 319,6 PLN za 1 MWh. Przyznane wsparcie, to istotny krok na drodze do realizacji projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, które tym samym włączone zostały do pierwszej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Spółki celowe dysponują prawomocnymi decyzjami środowiskowymi na budowę MFW Bałtyk II (marzec 2017 rok) i MFW Bałtyk III (lipiec 2016 rok) wraz z umowami przyłączeniowymi, a także ważną decyzją środowiskową na budowę infrastruktury przesyłowej (marzec 2019 rok).

Dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III wykonano szczegółowe badania dna w rejonie przyszłych morskich farm wiatrowych, których celem było wykrycie i neutralizacja potencjalnych niewybuchów lub innych obiektów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu planowanych prac związanych z posadowieniem turbin wiatrowych. Podczas badań trwających od sierpnia do września 2020 roku nie wykryto żadnych obiektów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla budowy morskich farm wiatrowych. Przeprowadzono też wstępne rozpoznanie warunków geologicznych dna morskiego oraz zrealizowano dwuletnią kampanię pomiarową wiatru przy użyciu systemu LIDAR. Dzięki potwierdzonym bardzo dobrym warunkom wietrznym możliwe będzie efektywne wykorzystanie potencjału energii wiatru na tym obszarze.

Ostateczna decyzja inwestycyjna dla projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III jest planowana na rok 2025, co umożliwi dostarczenie pierwszej energii elektrycznej do sieci w 2027 roku. Moc wytwórcza z obu farm ma wynosić 1440 MW, co pozwoli na zasilenie w energię elektryczną ponad 2 milionów gospodarstw domowych.

Trzeci projekt, MFW Bałtyk I, ma ważne pozwolenie lokalizacyjne oraz uzyskaną umowę o przyłączenie od operatora systemów przesyłowych (styczeń 2021 rok). Obecnie realizowany jest kompleksowy przedinwestycyjny program badań środowiska morskiego na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko MFW Bałtyk I, który stanowi kamień milowy na drodze do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jednego z kluczowych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu.

Deklaracja współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

Polenergia wraz z Partnerem Equinor podpisała list intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (Polish Offshore Wind Sector Deal). W ramach prac w poszczególnych grupach roboczych dzieli się wiedzą i doświadczeniem oraz aktywnie uczestniczy w pracach, które mają eliminować bariery i tworzyć mechanizmy i rozwiązania wspierające rozwój tego sektora w Polsce. Przedstawiciel Polenergii przewodniczy pracom jednej z grup roboczych: „Współpraca interesariuszy” – poświęconej zagadnieniom współistnienia morskich farm wiatrowych z innymi formami wykorzystania przestrzeni morskiej.

Więcej informacji znajduje się na stronach projektów

MFW Bałtyk I

Więcej

MFW Bałtyk II

Więcej

MFW Bałtyk III

Więcej

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close