Serwis
korporacyjny

PEP przejmie Polenergię i pozyska inwestora...

Kontrast
Wielkość liter - A +

PEP przejmie Polenergię i pozyska inwestora finansowego

Polish Energy Partners (PEP) przejmie aktywa Polenergii, a powstała na skutek połączenia aktywów spółka, pod nazwą Polenergia, stanie się największą polską prywatną grupą energetyczną. Jednocześnie spółka pozyska inwestora, fundusz CEE Equity Partners, który za kwotę 240 mln zł zostanie właścicielem mniejszościowego, 16-procentowego pakietu akcji. To pierwsza inwestycja tego funduszu w Polsce i w regionie. Na przełomie 2014 i 2015 roku nowopowstała Polenergia planuje także emisję akcji bez prawa poboru. W ten sposób zostanie zgromadzony kapitał na realizację strategii wzrostu, pozwalającej uzyskiwać w długim okresie przewidywalne zwroty i przepływy finansowe.

Zaangażowanie renomowanego inwestora finansowego i wniesienie do grupy perspektywicznych, już generujących stabilne zwroty i przepływy finansowe aktywów to kolejny etap budowy największej polskiej prywatnej grupy energetycznej. Nowopowstała grupa będzie znaczącą alternatywą inwestycyjną dla czołowych państwowych firm energetycznych na warszawskim parkiecie.

Akcje za wnoszone przez Polenergię Holding aktywa zostaną objęte po cenie emisyjnej 33,03 zł każda. Fundusz CEE Equity Partners obejmie akcje po tej samej cenie (33,03 zł każda) za łączną kwotę 240 mln zł uzyskując 16 proc. udział w połączonej spółce. Wnoszone aktywa składają się z akcji i udziałów w przejmowanych spółkach.

To pierwsza inwestycja w historii funduszu CEE Equity Partners, uruchomionego na początku 2014 roku. Fundusz planuje w ciągu 2-3 lat zainwestować 500 mln USD w najbardziej perspektywiczne projekty energetyczne, telekomunikacyjne i infrastrukturalne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Po zainwestowaniu znaczącej części pierwszej transzy, CEE Equity Partners może uruchomić dodatkowe 1,5 mld USD.

Pozyskanie tak wymagającego inwestora finansowego, jakim jest fundusz CEE Equity Partners, pokazuje jak duży jest potencjał rozwoju i wzrostu wartości Polenergii. Cieszę się, że nasz projekt jest pierwszą, a tym
samym szczególnie ważną inwestycją Funduszu w regionie. Dla Grupy Kulczyk Investments to kolejny ważny krok w konsekwentnie wdrażanej strategii tworzenia pierwszej polskiej prywatnej grupy energetycznej.

Sebastian Kulczyk

prezes zarządu Kulczyk Investments

Na przełomie 2014 i 2015 roku Grupa Polenergia planuje także pozyskać dodatkowe środki na inwestycje z emisji akcji bez prawa poboru przeznaczonej do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Planowana emisja rynkowa znacząco poprawi tzw. free float akcji Grupy.

Pozyskane środki z emisji akcji do CEE Equity Partners oraz emisji rynkowej zapewnią finansowanie dla realizacji strategii wzrostu w latach 2014-2018.

Inwestycja CEE Equity Partners w projekt biznesowy Polenergii potwierdza rzeczywistą wartość akcji spółki oraz wysoki potencjał rozwoju grupy i wzrostu jej wartości w kolejnych latach. Biorąc pod uwagę znaczący potencjał finansowy funduszu, widzimy również możliwości rozwoju naszej współpracy przy nowych, potencjalnych projektach, które mogą się pojawić w przyszłości.

Zbigniew Prokopowicz

prezes zarządu Polish Energy Partners

Strategia inwestycyjna CEE Equity Partners zakłada zaangażowanie na okres 7-9 lat – jest to więc stabilny inwestor oczekujący wzrostu wartości Polenergii w długim terminie

Polenergia to jedyna w Polsce tak silnie zdywersyfikowana prywatna spółka z sektora energetycznego, która jest aktywna w najbardziej perspektywicznych segmentach tego rynku. Analizując pierwsze projekty
szukaliśmy właśnie takiej szansy inwestycyjnej. Dodatkowymi argumentami przemawiającymi za tą inwestycją było zaangażowanie Kulczyk Investments oraz silny i doświadczony zespół menedżerów. Naszym zdaniem jest to gwarancja najwyższej efektywności wykorzystania kapitału oraz dynamicznego wzrostu. Jeśli Polenergia dalej, równie skutecznie, będzie realizować strategię rozwoju, nie wykluczamy w przyszłości możliwości zwiększenia zaangażowania kapitałowego.

Rafał Andrzejewski

dyrektor inwestycyjny CEE Equity Partners

Strategia rozwoju

Wniesienie aktywów i zaangażowanie inwestora finansowego jest początkiem realizacji przez spółkę długoterminowej strategii, przewidującej stworzenie zintegrowanej grupy energetycznej obecnej we wszystkich segmentach rynku energii, ze szczególną ekspozycją na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz regulowaną infrastrukturę elektryczną i gazową. Zapewni to stabilne dochody oraz zwroty z prowadzonej działalności.

Portfel aktywów wytwórczych powstały po przejęciu aktywów Polenergii Holding i projekty oddane do eksploatacji w przyszłości, opierają się na przychodach ze sprzedaży energii i certyfikatów w ramach długoterminowych umów oraz stabilnych regulowanych przychodów z dystrybucji i przesyłu, co znacząco ogranicza ryzyka związane ze zmiennością cen rynkowych.

Strategia wzrostu wartości jest wspierana przez znaczącą poprawę otoczenia regulacyjnego w obszarach energetyki odnawialnej i kogeneracji.

Mamy precyzyjny plan rozwoju zapewniający stabilne i przewidywalne zwroty z inwestycji. Pozyskane środki w głównej mierze zostaną przeznaczone na budowę farm wiatrowych. Łącznie, do końca2016 r.,
planujemy posiadać portfel lądowych farm wiatrowych o mocy 460 MWe. Kolejnym kluczowym elementem strategii będzie realizacja do 2018 roku połączenia gazowego łączącego Polskę z europejskim systemem
gazowym o mocy do 5 mld m3 Projekt ten ma istotne znaczenie dla zabezpieczenia niezależności energetycznej Polski i UE.

Zbigniew Prokopowicz

prezes zarządu Polish Energy Partners

Wzrost wartości będzie realizowany w dwóch fazach:

 1. Faza 1, realizowana w latach 2014-2016 przez:
 • uruchomienie dodatkowych 380MW lądowych farm wiatrowych, z czego 67 MW jest aktualnie w budowie, budowa kolejnych około 37MW rozpocznie się w lipcu 2014. Ponadto, dla około 150MW rozpoczęto proces pozyskiwania finansowania;
 • podpisanie umowy przyłączeniowej (przewidziane na sierpień 2014) oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla 1,200 MW morskich farm wiatrowych;
 • zakończenie dewelopmentu do etapu projektu gotowego do budowy, w tym uzyskanie finansowania, rurociągu gazowego pomiędzy Niemcami i Polską o przepustowości do  5 miliardów m3 /rocznie. 3

2. Faza 2, realizowana w latach 2017-2022 przez:

 • uruchomienie kolejnych 500 MW lądowych farm wiatrowych;
 • uruchomienie 600 MW morskich farm wiatrowych oraz zakończenie dewelopmentu do etapu projektu gotowego do budowy kolejnych 600 MW;
 • uruchomienie rurociągu gazowego pomiędzy Niemcami i Polską.

Spółki wchodzące w skład Polenergia Holding S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która kontrolowana jest przez Kulczyk Investments.

 1. 100% udziałów w Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. – spółka operująca gazową elektrociepłownią „Nowa Sarzyna”, posiadającą 116 MWe mocy elektrycznej oraz 70 MWt mocy cieplnej;
 2. 100% udziałów w Polenergia Kogeneracja Sp. z o.o. – spółka prowadząca działalność w zakresie dystrybucji i obrotu gazem ziemnym oraz kogeneracji;
 3. 100% udziałów w Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. – spółka prowadząca działalność w zakresie dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej;
 4. 100% akcji Polenergia Obrót S.A. – spółka prowadząca działalność w zakresie handlu energią elektryczną, gazem oraz certyfikatami;
 5. 100% udziałów w Natural Power Association Sp. z o.o., który jest jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem spółek: Bałtyk Północny S.A., Bałtyk Środkowy II Sp. z o.o., Bałtyk Środkowy III Sp. z o.o. – spółki prowadzące development projektu morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 1200 MWe, w tym 600 MWe do roku 2022;
 6. 100% udziałów w PPG Pipeline Projektgesselschaft GmbH oraz 100% udziałów w PPG Polska Sp. z o.o. – spółki prowadzące development projektu budowy rurociągu łączącego gazociągi Polski i Niemiec,
 7. 100% udziałów w Elektrownia Północ Sp. z o.o. – spółka realizująca development systemowej elektrowni węglowej na parametry nadkrytyczne na północy Polski, docelowo o mocy ok. 1600 (2*800) MWe;
 8. 20% udziałów w spółce GEO Kletnia Sp. z o.o. – spółka prowadząca development projektu farmy wiatrowej o mocy ok. 40 MW.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close