Serwis
korporacyjny

Polenergia Partnerem MANIFESTU #OnlyOneEarth

Kontrast
Wielkość liter - A +

Polenergia Partnerem MANIFESTU #OnlyOneEarth


Grupa Polenergia deklaruje wsparcie dla działań prowadzonych przez ONZ i współtworzące ją agendy. Powodzenie tych działań wymaga wielkiego zaangażowania wielu interesariuszy, ale też nas samych, ponieważ jesteśmy prawdopodobnie w kluczowym momencie rozwoju społecznego i ekonomicznego na Ziemi.

W czasie, gdy z wielkim niepokojem śledzimy ciągłe podążanie w kierunku katastrofy klimatycznej i środowiskowej, wojna w Ukrainie dodatkowo uświadamia nam, jak kruche są podstawy naszego życia oraz jak realna jest możliwość niewyobrażalnych tragedii i cierpienia. Świadomość zagrożeń jest tym dotkliwsza, że zapowiadane konsekwencje zmiany klimatu mogą w najbliższych latach znacząco zwiększyć ryzyko nasilenia się konfliktów zbrojnych, niszcząc całe ekosystemy, materialny i niematerialny dorobek ludzkości, istniejące więzi społeczne i tak niezbędne relacje człowieka z naturą.

Dlatego uznajemy, że podejmowana dzisiaj walka o klimat jest jednocześnie troską o pokój, dobrostan i sprawiedliwość na świecie. Troska o pokój coraz mocniej wiąże się z walką o klimat i dbałością o prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów.

Organizacja Narodów Zjednoczonych od lat konsekwentnie walczy o przestrzeganie praw człowieka oraz ochronę środowiska i klimatu. Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), utworzony postanowieniem historycznej Konferencji Sztokholmskiej, od 50 lat łączy troskę o zdrowie ludzi i planety z takimi wartościami, jak odpowiedzialność, pokój i poszanowanie zasad równości. W wyniku działań podejmowanych przez UNEP we współpracy z licznymi organizacjami, obserwujemy dzisiaj coraz powszechniejsze dążenia do uniezależnienia dalszego rozwoju społecznego od wykorzystywania paliw kopalnych i do zwiększenia wszelkich możliwych wysiłków na rzecz zeroemisyjnej gospodarki globalnej. Dążenia te maksymalizują również szanse na utrzymanie pokoju na Ziemi.

Chociaż wielu z nas podjęło już wysiłek na rzecz ratowania klimatu Ziemi, obecna sytuacja nakłada obowiązek działania na każdą osobę. Potrzebujemy już teraz, szybko i na dużą skalę, wprowadzenia energii odnawialnej i zakończenia wszelkich subsydiów na paliwa kopalne. Solidne fundamenty dla transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej i świata bez wojen wymagają zadbania w trybie pilnym o sprawiedliwość klimatyczną, rozpoczęcia globalnego procesu odtwarzania zniszczonych ekosystemów, a także powstrzymania wszelkiej przemocy.

Mamy coraz mniej czasu na uratowanie Planety, ale wciąż jest czas na zmianę i przywrócenie równowagi Ziemi.

DZIAŁAJMY WSPÓLNIE! ZMIEŃMY BIEG ZDARZEŃ!

S Y G N A T A R I U S Z E

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close