Serwis
korporacyjny

Polenergia wspiera kampanię „Zielona Wstążka #DlaPlanety”

Kontrast
Wielkość liter - A +

Polenergia wspiera kampanię „Zielona Wstążka #DlaPlanety”

W Światowym Dniu Środowiska Polenergia przystąpiła do inicjatywy „Zielona Wstążka #DlaPlanety” realizowanej przez UNEP/GRID-Warszawa. Włączając się w to działanie Grupa chce edukować i zachęcać innych do świadomego angażowania się w ochronę ekosystemów. Wspólnie z partnerami biznesowymi i lokalnymi społecznościami Polenergia stworzy inicjatywę Re:Generacja łączącą wszystkich, którym dobro przyrody i środowiska oraz starania na rzecz powstrzymania degradacji ekosystemów są szczególnie bliskie.

Tegorocznym tematem przewodnim działań #DlaPlanety jest ratowanie łąk, lasów i mórz. 5 czerwca w Światowym Dniu Środowiska miała miejsce oficjalna inauguracja ustanowionej przez ONZ

„Dekady Odtwarzania Ekosystemów”. W myśl przyjętej w 2019 roku rezolucji, lata 2021 – 2030 będą dekadą, która ma powstrzymać dramatyczny spadek bioróżnorodności spowodowany działalnością człowieka i rozwojem cywilizacji. Jak podkreślają odpowiedzialne za tę inicjatywę agendy ONZ: Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), nadmierna wycinka lasów, regulacja rzek, budowa dróg – wszystko to przyczynia się do niszczenia środowiska naturalnego, a co za tym idzie stanowi największe zagrożenie dla życia na naszej planecie. Nasze istnienie i jego jakość zależy od tego, czy uda nam się powstrzymać degradację ekosystemów. Zmienić to może Pokolenia Przywracania. Dlatego z myślą o wszystkich, którzy chcą wziąć losy Ziemi w swoje ręce powstała inicjatywa Re:Generacja. Im lepsza będzie kondycja ekosystemów, tym zdrowsza pozostanie cała planeta i zamieszkujący ją ludzie.

Bioróżnorodność oraz troska o przyszłość naszej planety są wpisane w DNA Polenergii, inwestującej w odnawialne źródła energii. Grupa dba o taki rozwój nowych projektów, aby nie oddziaływały one negatywnie na elementy przyrody i lokalne społeczności. Dobiera odpowiednie technologie, czas budowy i prowadzi stały nadzór przyrodniczy nad realizowanymi pracami. Ale to nie wszystko, w gminach, w których prowadzi inwestycje i znajdują się zrealizowane obiekty, przy wsparciu samorządów i lokalnych społeczności, Polenergia realizuje program polegający na zwiększaniu areału terenów zielonych. Sukcesywnie zwiększa liczbę nasadzeń drzew i krzewów, tworzy parki kieszonkowe i ogrody rodzinne. Takie tereny zielone są doskonałym miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Jednocześnie są miejscem rozrodu oraz zdobywania pożywienia dla wielu gatunków zwierząt. Ponadto, dzięki posadzonym roślinom mieszkańcy mogą oddychać czystszym powietrzem, ponieważ drzewa neutralizują zanieczyszczenia atmosferyczne i produkują tlen. Wpływają również na regulację klimatu lokalnego, zwłaszcza na obniżanie temperatury. Drzewa

mają też dobroczynny wpływ na odnawianie zasobów wodnych i ograniczanie spływów wód opadowych, ograniczając ryzyko powodzi. Za pomocą swoich systemów korzeniowych pobierają z gleby i dezaktywują związki metali ciężkich. Ich rola w naszym otoczeniu jest ogromna.

Na farmach fotowoltaicznych Polenergia wysiewa miododajne łąki kwietne, tworząc pośród monokultur upraw enklawy służące owadom zapylającym. W 2020 roku spółka wysiała aż 16 hektarów łąk kwietnych, a wraz z rozwojem kolejnych projektów w 2022 roku areał łąk zwiększony zostanie o kolejne 38 hektarów – to ogromny obszar oddany przyrodzie. Grupa instaluje też budki dla lokalnych populacji ptaków i pomaga przetrwać ptakom drapieżnym.

Światowy Dzień Środowiska to najważniejsze i jedno z najszerzej obchodzonych wydarzeń uświadamiających wyzwania i zagrożenia ekologiczne naszych czasów. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca. Tego dnia ponad 100 państw na całym świecie przypomina, że ochrona naszej planety jest naszą wspólną sprawą.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close