Serwis
korporacyjny

Polenergia z decyzją środowiskową na pierwszą...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Polenergia z decyzją środowiskową na pierwszą w Polsce morską farmę wiatrową na Bałtyku i 2 mld PLN przychodów ze sprzedaży

Po trzech kwartałach 2016 r. Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, osiągnęła 2,156 mld PLN przychodów ze sprzedaży. W porównaniu z trzema pierwszymi kwartałami ubiegłego roku oznacza to wzrost o 6,1 proc. Skorygowana EBITDA w okresie styczeń – wrzesień 2016 r. wyniosła 155,3 mln PLN, a skorygowany zysk netto 23,7 mln PLN
  • 2,156 mld PLN przychodów ze sprzedaży po trzech kwartałach 2016 r., wzrost o 6,1 proc. r/r;
  • 155,3 mln PLN wyniku skorygowanego EBITDA po trzech kwartałach 2016 r., spadek o 5 proc. r/r;
  • 23,7 mln PLN skorygowanego zysku netto po trzech kwartałach 2016 r. spadek o 40 mln PLN r/r;
  • 35,5 proc. skorygowana marża EBITDA po trzech kwartałach 2016 r. (bez segmentu obrotu);
  • 369 MW łącznej zainstalowanej mocy energetycznej, wzrost o 19,8 proc. r/r;
  • 21 mln PLN inwestycji w obszar dystrybucji w latach 2017-2018;
  • Segmenty energetyki konwencjonalnej, biomasy, obrotu i dystrybucji energii dywersyfikują negatywne efekty rynku farm wiatrowych na lądzie;
  • Pierwsza w Polsce decyzja środowiskowa na budowę morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku oraz pozwolenie na budowę bioelektrowni Wińsko;

Po trzech kwartałach 2016 roku Grupa Polenergia osiągnęła wynik na poziomie skorygowanej EBITDA wynoszący 155,3 mln PLN, co stanowi spadek o 5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Skorygowana EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej była wyższa o 14,4 proc. od ubiegłorocznej. Poprawę wykazał także segment dystrybucji. Niższy o 13,4 proc. wynik segmentu energetyki odnawialnej spowodowany był przede wszystkim gorszymi warunkami wietrznymi oraz niższą ceną zielonych certyfikatów. Efekt ten został częściowo skompensowany ujęciem wyników farm wiatrowych Mycielin oraz Skurpie, które nie operowały w pełni w porównywalnym okresie 2015 roku. Spadki cen zielonych certyfikatów również negatywnie wpłynęły na wynik segmentu obrotu, który okazał się niższy niż przed rokiem. Efekt ten został tylko częściowo skompensowany przez lepsze wyniki w obszarze handlu.

Wyniki Polenergii po III kwartałach pokazują jak ważną rolę w strategii spółki odgrywa dywersyfikacja. Zmiana otoczenia regulacyjnego zmusiła spółki działające w obszarze energetyki wiatrowej do dokonania odpisów i zrewidowania planów rozwoju. Polenergia dzięki aktywom konwencjonalnym może elastycznie, racjonalnie optymalizować działalność, zmniejszać koszty dostosowując strategię do sytuacji rynkowej. Coraz większego znaczenia nabiera segment dystrybucji. W 2017-2018 planowanę są inwestycje w ten obszar na ponad 20 mln PLN. Pozwoli to podwyższyć regulowaną wartość aktywów o 26 proc. i pozyskać ponad 6 tysięcy nowych klientów co oznacza wzrost o 58 proc.

Jacek Głowacki

kierujący pracami zarządu Polenergii

W okresie styczeń – wrzesień 2016 r. segment energetyki konwencjonalnej, biomasy, obrotu i dystrybucji energii wygenerował ok. 60 proc. EBITDA. Marża EBITDA na wyniku skorygowanym z wyłączeniem działalności obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wzrosła po trzech kwartałach z poziomu 30,8 proc. przed rokiem, do 35,5 proc. w tym roku. Ponadto, na poziomie zysku netto wynik został obciążony odpisami aktualizującymi wartość projektu gazociągu Bernau-Szczecin oraz farm wiatrowych w developmencie i należności, co było związane z wejściem w życie tzw. ustawy odległościowej.

Strategicznym projektem rozwijanym przez Polenergię jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Spółka jako pierwsza w Polsce uzyskała w lipcu 2016 r. decyzję środowiskową dla projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III.

Pozyskanie pierwszej w Polsce decyzji środowiskowej na budowę 600 MW farmy wiatrowej na Bałtyku, zasługuje na miano najważniejszego wydarzenia trzeciego kwartału dla spółki. Łączna moc planowanych morskich farm wynosi 1200 MW, czyli 3-krotnie więcej niż moc projektów farm wiatrowych na lądzie, których realizacja w związku z wejściem nowych przepisów została zawieszona. Uruchomienie pierwszej morskiej farmy wiatrowej planowane jest na rok 2022.

Jacek Głowacki

kierujący pracami zarządu Polenergii

Portfel projektów i zainstalowana moc

Grupa Polenergia ma obecnie w swoim portfelu projekty farm wiatrowych na lądzie o łącznej mocy około 270 MW będące w końcowej fazie developmentu, które posiadają pozwolenie na budowę. Trwają także prace nad przygotowaniem tych projektów do udziału w procesie aukcyjnym. Spółka przygotowuje również do udziału w aukcjach projekt elektrowni biomasowej Wińsko, na który w trzecim kwartale 2016 roku otrzymała pozwolenie na budowę.

Na koniec trzeciego kwartału 2016 roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 369 MW, z czego 245 MW pochodziło z farm wiatrowych, co zapewniło spółce pozycję w gronie liderów na polskim rynku. Pozostałe 124 MW pochodziły z kogeneracji opartej na gazie, dając Grupie 15 proc. udziału w krajowym rynku wytwarzania energii z gazu ziemnego głównie poprzez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close