Serwis
korporacyjny

RAPORT DOTYCZĄCY INCYDENTALNEGO NARUSZENIA „DOBRYCH PRAKTYK...

Kontrast
Wielkość liter - A +

RAPORT DOTYCZĄCY INCYDENTALNEGO NARUSZENIA „DOBRYCH PRAKTYK STOSOWANYCH NA GPW 2016”

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polenergia Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”
Zarząd i Rada Nadzorcza.

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

Zasada została naruszona incydentalnie.

Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:
Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) w odpowiednim czasie zwrócił się do rady nadzorczej Emitenta („Rada Nadzorcza”) o zaopiniowanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia, zwołanego na dzień 13 lipca 2018 roku („Walne Zgromadzenie”). Rada Nadzorcza nie wydała opinii w powyższej sprawie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close