Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny za 2017 R

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny za 2017 R

Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
Przychody ze sprzedaży 19 184 23 738 4 520 5 425
Zysk z działalności operacyjnej -6 966 -13 318 -1 641 -3 044
Zysk (strata) brutto -79 879 -87 287 -18 819 -19 948
Zysk (strata) netto -78 866 -85 033 -18 580 -19 433
Całkowity dochód za okres -78 866 -85 033 -18 580 -19 433
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 000 167 2 120 38
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 837 130 346 -1 846 29 789
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -331 -23 659 -78 -5 407
Przepływy pieniężne netto, razem 832 106 854 196 24 420
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,74 -1,87 -0,41 -0,43
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,74 -1,87 -0,41 -0,43
Stan na 2017-12-31 Stan na 2016-12-31 Stan na 2017-12-31 Stan na 2016-12-31
Aktywa, razem 1 178 877 1 282 596 282 643 289 918
Zobowiązania 60 810 85 663 14 580 19 363
Zobowiązania długoterminowe 50 483 65 292 12 104 14 759
Zobowiązania krótkoterminowe 10 327 20 371 2 476 4 605
Kapitał własny 1 118 067 1 196 933 268 064 270 554
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 791 20 544
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,60 26,34 5,90 5,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,60 26,34 5,90 5,95

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close