Serwis
korporacyjny

Raport okresowy roczny za 2018 R

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy roczny za 2018 R

Raport okresowy roczny za 2018 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Przychody ze sprzedaży 17 215 19 184 4 035 4 520
Zysk z działalności operacyjnej -16 469 -6 966 -3 860 -1 641
Zysk (strata) brutto -34 965 -79 879 -8 194 -18 819
Zysk (strata) netto -43 928 -78 866 -10 295 -18 580
Całkowity dochód za okres -43 928 -78 866 -10 295 -18 580
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 917 9 000 -3 965 2 120
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 57 787 -7 837 13 543 -1 846
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -386 -331 -90 -78
Przepływy pieniężne netto, razem 40 484 832 9 488 196
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,97 -1,74 -0,23 -0,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,97 -1,74 -0,23 -0,41
Stan na 2018-12-31 Stan na 2017-12-31 Stan na 2018-12-31 Stan na 2017-12-31
Aktywa, razem 1 092 606 1 178 877 254 094 282 643
Zobowiązania 18 467 60 810 4 295 14 580
Zobowiązania długoterminowe 301 50 483 70 12 104
Zobowiązania krótkoterminowe 18 166 10 327 4 225 2 476
Kapitał własny 1 074 139 1 118 067 249 800 268 064
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 21 137 21 791
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,64 24,60 5,50 5,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23,64 24,60 5,50 5,90

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close