Serwis
korporacyjny

Raport okresowy QSr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy QSr

Pozycje 1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody ze sprzedaży – ogółem 74379 45691 19413 11664

Zysk z działalności operacyjnej 32765 -2217 8552 -566

Zysk (strata) brutto 37241 385 9720 98

Zysk (strata) netto z działalności kont 29619 -471 7731 -120

ynuowanej

Zysk (strata) netto 29619 -471 7731 -120

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 48996 15884 12788 4055

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -38711 -15923 -10104 -4065

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 34350 -6470 8965 -1652

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 44635 -6509 11650 -1662

Aktywa, razem 497442 413702 131686 103854

Zobowiązania 357615 310042 94670 77832

Zobowiązania długoterminowe 314532 252593 83265 63410

Zobowiązania krótkoterminowe 43083 57449 11405 14422

Kapitał własny 139827 103661 37016 26023

Kapitał zakładowy 37310 36511 9877 9166

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18467914 18255581 18467914 18255581

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18467914 18255581 18467914 18255581

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 1,60 -0,03 0,42 -0,01

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 1,60 -0,03 0,42 -0,01

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 7,57 5,68 2,00 1,43

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 7,57 5,68 2,00 1,43

kcję (w zł/EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody ze sprzedaży 29931 14098 7812 3599

Zysk z działalności operacyjnej 10469 -17513 2732 -4471

Zysk (strata) brutto 32979 1832 8608 468

Zysk (strata) netto z działalności kont 26351 1987 6878 507

ynuowanej

Zysk (strata) netto 26351 1987 6878 507

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 10725 -4243 2799 -1083

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 24812 5932 6476 1514

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -2054 -11015 -536 -2812

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 33483 -9326 8739 -2381

Aktywa, razem 152403 118100 40345 29647

Zobowiązania 35497 30474 9397 7650

Zobowiązania długoterminowe 16606 20464 4396 5137

Zobowiązania krótkoterminowe 18891 10010 5001 2513

Kapitał własny 116906 87626 30948 21997

Kapitał zakładowy 37310 36511 37310 36511

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18467914 18255581 18467914 18255581

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18467914 18255581 18467914 18255581

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 1,43 0,11 0,37 0,03

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 1,43 0,11 0,37 0,03

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 6,33 4,80 1,68 1,20

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 6,33 4,80 1,68 1,20

kcję (w zł/EUR)

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do

2 – kwartał(y) narastająco / okres od do

3 – 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do

4 – kwartał(y) narastająco / okres od do

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close