Serwis
korporacyjny

Raport okresowy QSr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy QSr

POLISH ENERGY PARTNERS SA raport okresowy QSr

Pozycje 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

dane dotyczące skróconego skonsolidowan

ego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży – ogółem 80,420 71,820 18,280 20,971

Zysk z działalności operacyjnej 35,321 28,557 8,029 8,338

Zysk (strata) brutto 55,431 33,761 12,600 9,858

Zysk (strata) netto z działalności kont 43,821 31,253 9,961 9,126

ynuowanej

Zysk (strata) netto 43,821 31,253 9,961 9,126

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 37,800 30,629 8,592 8,943

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -25,412 -40,055 -5,776 -11,696

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 49,179 -27,736 11,179 -8,099

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 61,567 -37,162 13,995 -10,851

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18,702,700 18,670,878 18,702,700 18,670,878

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18,702,700 18,670,878 18,702,700 18,670,878

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 2.34 1.67 0.53 0.49

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 2.34 1.67 0.53 0.49

ę zwykłą (w zł/EUR)

na2009-09-30 na2008-12-31 na2009-09-30 na2008-12-31

Aktywa, razem 671,782 564,220 159,092 135,227

Zobowiązania 445,255 382,866 105,446 91,762

Zobowiązania długoterminowe 358,978 302,335 85,013 72,461

Zobowiązania krótkoterminowe 86,277 80,531 20,432 19,301

Kapitał własny 226,527 181,354 53,646 43,465

Kapitał zakładowy 37,596 37,596 8,904 9,011

Liczba akcji (w szt.) 18,702,700 18,702,700 18,702,700 18,702,700

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 18,702,700 18,702,700 18,702,700 18,702,700

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 12.11 9.70 2.87 2.32

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 12.11 9.70 2.87 2.32

kcję (w zł/EUR)

dane dotyczące skróconego jednostkowego

sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 24,957 42,043 5,673 12,276

Zysk z działalności operacyjnej 6,543 5,937 1,487 1,734

Zysk (strata) brutto 21,990 41,043 4,999 11,984

Zysk (strata) netto z działalności kont 10,398 39,930 2,364 11,659

ynuowanej

Zysk (strata) netto 10,398 39,930 2,364 11,659

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -7,933 -9,927 -1,803 -2,899

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -13,416 -7,731 -3,050 -2,257

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 15,847 -2,691 3,602 -786

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -5,502 -20,349 -1,251 -5,942

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18,702,700 18,670,878 18,702,700 18,670,878

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18,702,700 18,670,878 18,702,700 18,670,878

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0.56 2.14 0.13 0.62

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0.56 2.14 0.13 0.62

ę zwykłą (w zł/EUR)

na2009-09-30 na2008-12-31 na2009-09-30 na2008-12-31

Aktywa, razem 212,949 182,719 50,431 43,792

Zobowiązania 45,553 27,071 10,788 6,488

Zobowiązania długoterminowe 15,739 11,541 3,727 2,766

Zobowiązania krótkoterminowe 29,814 15,530 7,061 3,722

Objaśnienia kolumn

1 – 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

2 – 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

3 – 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

4 – 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close