Serwis
korporacyjny

Raport roczny

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport roczny

Pozycje 1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody ze sprzedaży 33877 17628 8970 4521

Zysk z działalności operacyjnej 8400 -18263 2224 -4684

Zysk (strata) brutto 30897 901 8181 231

Zysk (strata) netto z działalności kont 24209 325 6410 83

ynuowanej

Zysk (strata) netto 24209 325 6410 83

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 8564 -8611 2268 -2208

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 30268 7205 8014 1848

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -3639 -11484 -964 -2945

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 35193 -12890 9318 -3306

Aktywa, razem 153258 123401 42786 32209

Zobowiązania 37809 36312 10555 9478

Zobowiązania długoterminowe 15540 18353 4338 4790

Zobowiązania krótkoterminowe 22269 17959 6217 4688

Kapitał własny 115449 87089 32230 22732

Kapitał zakładowy 37310 36979 37310 36979

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18537371 18255142 18537371 18255142

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18537371 18255142 18537371 18255142

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 1,31 0,02 0,35 0,01

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 1,31 0,02 0,35 0,01

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 6,23 4,77 1,74 1,25

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 6,23 4,77 1,74 1,25

kcję (w zł/EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2007

2 – 2006

3 – 2007

4 – 2006

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close