Serwis
korporacyjny

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Pozycje 1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody ze sprzedaży – ogółem 45178 44124 12991 11465

Zysk z działalności operacyjnej 18281 17317 5257 4500

Zysk (strata) brutto 20022 17853 5757 4639

Zysk (strata) netto z działalności kont 15710 14051 4517 3651

ynuowanej

Zysk (strata) netto 15710 14051 4517 3651

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 12770 27833 3672 7232

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -22168 -37786 -6375 -9818

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -22985 33449 -6609 8691

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -32383 23496 -9312 6105

Aktywa, razem 465451 474425 138767 125983

Zobowiązania 304575 352137 90804 93509

Zobowiązania długoterminowe 259537 309749 77377 82253

Zobowiązania krótkoterminowe 45038 42388 13427 11256

Kapitał własny 160876 122288 47963 32473

Kapitał zakładowy 37310 36979 11123 9820

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18537371 18440658 18537371 18440658

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18537371 18440658 18537371 18440658

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,85 0,76 0,24 0,20

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,85 0,76 0,24 0,20

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 8,68 6,63 2,59 1,76

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 8,68 6,63 2,59 1,76

kcję (w zł/EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody ze sprzedaży 7703 7112 2215 1848

Zysk z działalności operacyjnej -3077 -2935 -885 -763

Zysk (strata) brutto 24528 19392 7053 5039

Zysk (strata) netto z działalności kont 21714 16442 6244 4272

ynuowanej

Zysk (strata) netto 21714 16442 6244 4272

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -30973 -6170 -8906 -1603

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 5300 23522 1524 6112

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -2502 -2199 -719 -571

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -28175 15153 -8102 3937

Aktywa, razem 161881 136240 48262 36178

Zobowiązania 23551 31212 7021 8288

Zobowiązania długoterminowe 12414 17094 3701 4539

Zobowiązania krótkoterminowe 11137 14118 3320 3749

Kapitał własny 138330 105028 41241 27890

Kapitał zakładowy 37310 36979 37310 36979

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18537371 18440658 18537371 18440658

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18537371 18440658 18537371 18440658

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 1,17 0,89 0,34 0,23

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 1,17 0,89 0,34 0,23

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 7,46 5,70 2,22 1,51

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 7,46 5,70 2,22 1,51

kcję (w zł/EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30

2 – 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30

3 – 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30

4 – 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close