Serwis
korporacyjny

Skonsolidowany raport półroczny

Kontrast
Wielkość liter - A +

Skonsolidowany raport półroczny

Pozycje 1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

Przychody ze sprzedaży – ogółem 45,178 44,124 12,991 11,465

Zysk z działalności operacyjnej 18,281 17,317 5,257 4,500

Zysk (strata) brutto 20,022 17,853 5,757 4,639

Zysk (strata) netto z działalności kont 15,710 14,051 4,517 3,651

ynuowanej

Zysk (strata) netto 15,710 14,051 4,517 3,651

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 12,770 27,833 3,672 7,232

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -22,168 -37,786 -6,375 -9,818

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -22,985 33,449 -6,609 8,691

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -32,383 23,496 -9,312 6,105

Aktywa, razem 465,451 474,425 138,767 125,983

465,451

 

Zobowiązania 304,575 352,137 90,804 93,509

Zobowiązania długoterminowe 259,537 309,749 77,377 82,253

Zobowiązania krótkoterminowe 45,038 42,388 13,427 11,256

Kapitał własny 160,876 122,288 47,963 32,473

Kapitał zakładowy 37,310 36,979 11,123 9,820

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18,537,371 18,440,658 18,537,371 18,440,658

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18,537,371 18,440,658 18,537,371 18,440,658

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0.85 0.76 0.24 0.20

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0.85 0.76 0.24 0.20

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 8.68 6.63 2.59 1.76

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 8.68 6.63 2.59 1.76

kcję (w zł/EUR)

 

Przychody ze sprzedaży 7,703 7,112 2,215 1,848

Zysk z działalności operacyjnej -3,077 -2,935 -885 -763

Zysk (strata) brutto 24,528 19,392 7,053 5,039

Zysk (strata) netto z działalności kont 21,714 16,442 6,244 4,272

ynuowanej

Zysk (strata) netto 21,714 16,442 6,244 4,272

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -30,973 -6,170 -8,906 -1,603

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 5,300 23,522 1,524 6,112

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -2,502 -2,199 -719 -571

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -28,175 15,153 -8,102 3,937

Aktywa, razem 161,881 136,240 48,262 36,178

Zobowiązania 23,551 31,212 7,021 8,288

Zobowiązania długoterminowe 12,414 17,094 3,701 4,539

Zobowiązania krótkoterminowe 11,137 14,118 3,320 3,749

Kapitał własny 138,330 105,028 41,241 27,890

Kapitał zakładowy 37,310 36,979 37,310 36,979

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18,537,371 18,440,658 18,537,371 18,440,658

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18,537,371 18,440,658 18,537,371 18,440,658

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 1.17 0.89 0.34 0.23

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 1.17 0.89 0.34 0.23

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 7.46 5.70 2.22 1.51

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 7.46 5.70 2.22 1.51

kcję (w zł/EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – półrocze / 2008

2 – półrocze / 2007

3 – półrocze / 2008

4 – półrocze / 2007

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close