Serwis
korporacyjny

Skonsolidowany raport roczny

Kontrast
Wielkość liter - A +

Skonsolidowany raport roczny

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody ze sprzedaży 62715 61097 16101 15178

Zysk z działalności operacyjnej 294 13176 76 3273

Zysk (strata) brutto 1823 12525 468 3111

Zysk (strata) netto z działalności kont 519 9341 133 2321

ynuowanej

Zysk (strata) netto 519 9341 133 2321

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 7548 3853 1938 957

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -47946 -23938 -12309 -5947

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 21757 27003 5586 6708

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -18641 6918 -4786 1719

Aktywa, razem 426198 379525 111244 98427

Zobowiązania 319456 267904 83383 69479

Zobowiązania długoterminowe 276140 238417 72077 61832

Zobowiązania krótkoterminowe 43316 29487 11306 7647

Kapitał własny 106742 111621 27861 28948

Kapitał zakładowy 36979 36369 9652 9432

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18255142 18050422 18255142 18050422

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18255142 18050422 18255142 18050422

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,03 0,52 0,01 0,13

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,03 0,52 0,01 0,13

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 5,85 6,18 1,53 1,60

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 5,85 6,18 1,53 1,60

kcję (w zł/EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2006

2 – 2005

3 – 2006

4 – 2005

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close