Serwis
korporacyjny

Skonsolidowany Raport Kwartalny za 4 kwartał...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Skonsolidowany Raport Kwartalny za 4 kwartał 2008 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał_y_ narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 4 kwartał_y_ narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży – ogółem 96,144 92,840 27,220 24,582
II. Zysk z działalności operacyjnej 39,065 35,855 11,060 9,494
III. Zysk _strata_ brutto 37,312 41,662 10,564 11,031
IV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 33,509 33,106 9,487 8,766
V. Zysk _strata_ netto 33,509 33,106 9,487 8,766
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38,075 46,601 10,780 12,339
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -63,735 -32,297 -18,045 -8,551
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25,827 24,336 -7,312 6,444
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -51,487 38,640 -14,577 10,231
X. Aktywa, razem 564,220 482,620 135,227 134,735
XI. Zobowiązania 382,866 338,621 91,762 94,534
XII. Zobowiązania długoterminowe 302,335 292,426 72,461 81,638
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 80,531 46,195 19,301 12,896
XIV. Kapitał własny 181,354 143,999 43,465 40,201
XV. Kapitał zakładowy 37,596 37,310 9,011 10,416
XVI. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 18,702,700 18,537,371 18,702,700 18,537,371
XVII. 18,702,700 18,537,371 18,702,700 18,537,371
XVIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 1.79 1.79 0.51 0.47
XIX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1.79 1.79 0.51 0.47
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 9.70 7.77 2.32 2.17
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 9.70 7.77 2.32 2.17
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody ze sprzedaży 46,262 33,877 13,098 8,970
XXIII. Zysk z działalności operacyjnej 5,763 8,400 1,632 2,224
XXIV. Zysk _strata_ brutto 41,176 30,897 11,658 8,181
XXV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 36,352 24,209 10,292 6,410
XXVI. Zysk _strata_ netto 36,352 24,209 10,292 6,410
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6,367 8,564 -1,803 2,268
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22,014 30,268 -6,233 8,014
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5,419 -3,639 -1,534 -964
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem -33,800 35,193 -9,569 9,318
XXXI. Aktywa, razem 182,719 153,258 43,792 42,786
XXXII. Zobowiązania 27,071 37,809 6,488 10,555
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 11,541 15,540 2,766 4,338
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 15,530 22,269 3,722 6,217
XXXV. Kapitał własny 155,648 115,449 37,304 32,230
XXXVI. Kapitał zakładowy 37,596 37,310 37,596 37,310
XXXVII. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 18,702,700 18,537,371 18,702,700 18,537,371
XXXVIII. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 18,702,700 18,537,371 18,702,700 18,537,371
XXXIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 1.94 1.31 0.55 0.35
XL. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1.94 1.31 0.55 0.35
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 8.32 6.23 1.99 1.74
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 8.32 6.23 1.99 1.74

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close