Serwis
korporacyjny

Wszystkie zgłoszone projekty Polenergii wygrały aukcje...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Wszystkie zgłoszone projekty Polenergii wygrały aukcje OZE

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna grupa energetyczna wygrała aukcje dla nowych farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. 15-letnie wsparcie otrzyma Farma Wiatrowa Piekło o mocy 13 MW oraz trzy projekty zakładające budowę 29 instalacji PV o łącznej mocy 29 MW. Tym samym Polenergia konsekwentnie realizuje plany rozwojowe opisane w strategii Grupy, sukcesywnie zwiększając moc zainstalowaną w segmencie lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaiki.

Farma Wiatrowa Piekło o mocy 13 MW, która uzyskała wsparcie w ramach systemu aukcyjnego, będzie zlokalizowana na terenie gmin Międzychód i Kwilcz. Składać się będzie z maksymalnie 6 turbin, a roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 40 GWh. Odpowiada to rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 20 tysięcy gospodarstw domowych. Realizacja projektu pozwoli uniknąć emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 35 tys. ton CO2, 30 ton SO2, 35 ton NOX, 10 ton CO oraz 2,5 tony pyłów zawieszonych. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na czwarty kwartał przyszłego roku, a ich ukończenie przewidywane jest w drugim kwartale 2023 roku.

Fotowoltaicznym zagłębiem Polenergii staje się Gmina Sulechów. To tam rok temu spółka uruchomiła swoją pierwszą farmę fotowoltaiczną Sulechów I o mocy 8 MWp. Teraz na terenie tej gminy powstaną kolejne dwa projekty Sulechów II oraz Sulechów III, składające się z 22 instalacji PV o łącznej mocy 22 MWp. Trzeci projekt przygotowywany do realizacji to farma fotowoltaiczna Buk I położona na terenie Gminy Buk. Składać się będzie z 7 instalacji PV o mocy 7 MWp.

Łączna moc nowych farm fotowoltaicznych Polenergii, które wygrały grudniową aukcję, wynosi 29 MWp. Planowana roczna produkcja to blisko 32 GWh, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 16 tysięcy rodzin. Dzięki realizacji projektów możliwe będzie uniknięcie emisji zanieczyszczeń na poziomie wynoszącym nawet 28 tys. ton CO2, 24 ton SO2, 28 ton NOX, 8 ton CO oraz blisko 2 ton pyłów zawieszonych. Czas pracy instalacji szacowany jest na 30 lat, co odpowiada skumulowanej produkcji na poziomie około 880 GWh. Harmonogram realizacji projektu Sulechów II przewiduje oddanie go do użytku w czwartym kwartale 2021 roku. Projekty Sulechów III oraz Buk I zostaną ukończone w pierwszym kwartale 2022 roku.

Polenergia konsekwentnie buduje portfel oparty na bezpiecznych i zaawansowanych technologicznie projektach wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Mocno zwiększamy zaangażowanie biznesowe w segmencie wytwarzania energii elektrycznej z OZE, który w Polsce dynamicznie się rozwija, przyczyniając się do ochrony klimatu i budowy gospodarki niskoemisyjnej. Wierzymy, że fotowoltaika stanowi naturalne dopełnienie energii wiatrowej, m.in. dzięki uzupełniającemu się profilowi produkcji. Dlatego, oprócz pozytywnego wpływu na budowanie wartości Grupy, projekty fotowoltaiczne umożliwią również sprawne bilansowanie pozycji handlowej posiadanego portfela. Kontynuujemy działania zmierzające do realizacji celów zaprezentowanych w ogłoszonej przez Grupę Strategii

dr Michał Michalski

Prezes Zarządu Polenergii.

Obecnie Polenergia jest w trakcie budowy trzech projektów farm wiatrowych, które wygrały ubiegłoroczną aukcję OZE. Największy z nich i zarazem jeden z największych w Polsce to FW Dębsk o mocy 121 MW, którego ukończenie planowane jest w połowie 2022 roku. W pierwszej połowie przyszłego roku ukończona będzie już budowa FW Szymankowo o mocy 38 MW, natomiast FW Kostomłoty o mocy 27 MW zostanie oddana do użytkowania w III kwartale 2022 roku. Kluczowe znaczenie dla realizacji wszystkich nowych projektów Grupy mają spadające koszty wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz pozytywne nastawienie banków do finansowania projektów energetyki zeroemisyjnej. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że Polenergia wykorzystuje najlepsze dostępne obecnie rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do istotnej redukcji kosztów wytwarzania.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close