Serwis
korporacyjny

Wzrost EBIDTA Polenergii za I półrocze...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Wzrost EBIDTA Polenergii za I półrocze 2016

Polenergia S.A. („Polenergia”) największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, przedstawiła skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku. Wynik EBIDTA w pierwszych sześciu miesiącach poprawił się o 8 proc. r/r, co oznacza wzrost o 8,3 mln PLN do 118,5 mln PLN. Przychody ze sprzedaży wzrosły w tym czasie o 36,7 mln PLN do poziomu 1,37 mld PLN. W porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza to wzrost o 1 proc.
  • 118,5 mln PLN wyniku skorygowanego EBIDTA, wzrost o 8 proc. r/r;
  • 49 proc. EBIDTA generuje segment energetyki konwencjonalnej, obrotu i dystrybucji energii;
  • 369 MW łącznej zainstalowanej mocy energetycznej (wzrost o 36 proc. r/r);
  • Blisko 270 MW farm wiatrowych gotowych do udziału w pierwszej aukcji oraz 30 MW z biomasy przygotowanych do udziału w aukcjach hybrydowych;

W pierwszych dwóch kwartałach 2016 roku Grupa Polenergia osiągnęła wyniki na poziomie skorygowanej EBITDA wynoszący 118,5 mln PLN, co stanowi wzrost o 8 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wyniki uwzględniają farmy wiatrowe Mycielin (48 MW) oraz Skrupie (43,7 MW), które nie funkcjonowały w 2015 roku. W farmach wiatrowych Łukaszów oraz Modlikowice w wyniku renegocjacji umowy serwisowej turbin, dokonano redukcji kosztów operacyjnych. Zneutralizowało to częściowo negatywne skutki niższych cen zielonych certyfikatów. Wynik operacyjny segmentu energetyki konwencjonalnej był wyższy o prawie 8 mln PLN od ubiegłorocznego, co wynikało przede wszystkim z aktualizacji w pierwszym kwartale prognoz cen energii elektrycznej, gazu i CO2 na lata 2016-2020. Segment dystrybucji również wykazał poprawę wyników dzięki większym wolumenom dystrybucji i sprzedaży oraz wyższej marży. Należy zwrócić uwagę, na poprawę wyników w obszarze kosztów zarządzania Grupą związaną z realizowanym programem oszczędnościowym.

Rok 2016 jest trudny dla całego sektora energetycznego, ze względu niepewność legislacyjną i wprowadzane zmiany w otoczeniu regulacyjnym dotyczącym sektora OZE. Mimo to, wyniki osiągnięte w I połowie 2016 roku pokazują, że dzięki dywersyfikacji działalności Polenergia jest bardziej odporna na zmiany rynkowe niż firmy działające jedynie w energetyce odnawialnej. Dzisiaj Polenergia skupia się na dostosowaniu swojej działalności i planu rozwoju do nowej sytuacji rynkowej, bazując na posiadanych aktywach z zakresu energetyki konwencjonalnej, odnawialnej, a także obrotu i dystrybucji energii. Dużą wagę przykładamy do rozwoju projektów morskich farm wiatrowych. Na pierwszy projekt uzyskaliśmy już decyzję środowiskową.

Jacek Głowacki

kierujący pracami zarządu Polenergii

Zainstalowana moc i portfel projektów

Na koniec drugiego kwartału 2016 roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 369 MW, z czego 245 MW pochodziło z farm wiatrowych, co zapewniło spółce pozycję w gronie liderów na polskim rynku. Pozostałe 124 MW pochodziły z kogeneracji opartej na gazie, dając Grupie 15 proc. udziału w krajowym rynku wytwarzania energii z gazu ziemnego głownie poprzez Elektrociepłownię Nowa Sarzyna.

W chwili obecnej Polenergia ma w swoim portfelu projekty farm wiatrowych na lądzie o łącznej mocy około 270 MW będące w końcowej fazie developmentu, które posiadają pozwolenie na budowę. Trwają także prace nad przygotowaniem tych projektów do udziału w procesie aukcyjnym. Dla portfela projektów o mocy około 400 MW, w związku z wejściem w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, została podjęta decyzja o spowolnieniu procesu rozwoju. W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości dokończenia tych projektów i uzyskania pozwolenia na budowę.

Strategicznym projektem rozwijanym przez Polenergię jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Spółka jako pierwsza w Polsce uzyskała decyzję środowiskową dla projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III. Jeszcze w tym roku Polenergia spodziewa się otrzymać kolejną decyzję środowiskową dla Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy II. Uruchomienie pierwszych 600 MW planowane jest do 2022 roku, a pozostałych 600 MW do roku 2026.

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close