Serwis
korporacyjny

Raport roczny za 2008 rok

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport roczny za 2008 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2008 2008
I. Przychody ze sprzedaży 46,262 33,877 13,098 8,970
II. Zysk z działalności operacyjnej 5,763 8,400 1,632 2,224
III. Zysk _strata_ brutto 41,176 30,897 11,658 8,181
IV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 36,352 24,209 10,292 6,410
V. Zysk _strata_ netto 36,352 24,209 10,292 6,410
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6,367 8,564 -1,803 2,268
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22,014 30,268 -6,233 8,014
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5,419 -3,639 -1,534 -964
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -33,800 35,193 -9,569 9,318
X. Aktywa, razem 182,719 153,258 43,792 42,786
XI. Zobowiązania 27,071 37,809 6,488 10,555
XII. Zobowiązania długoterminowe 11,541 15,540 2,766 4,338
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 15,530 22,269 3,722 6,217
XIV. Kapitał własny 155,648 115,449 37,304 32,230
XV. Kapitał zakładowy 37,596 37,310 37,596 37,310
XVI. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 18,702,700 18,537,371 18,702,700 18,537,371
XVII. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 18,702,700 18,537,371 18,702,700 18,537,371
XVIII. 1.94 1.31 0.55 0.35
XIX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1.94 1.31 0.55 0.35
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 8.32 6.23 1.99 1.74
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 8.32 6.23 1.99 1.74
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close