Serwis
korporacyjny

Formularz skonsolidowanego raportu rocznego za rok...

Kontrast
Wielkość liter - A +

Formularz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2005

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody ze sprzedaży 61097 49911 15186 11047

Zysk z działalności operacyjnej 13176 14499 3275 3209

Zysk (strata) brutto 12525 8841 3113 1957

Zysk (strata) netto z działalności kont 9341 6653 2322 1472

ynuowanej

Zysk (strata) netto za rok obrotowy 9341 6653 2322 1472

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 3853 19464 958 4308

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -23938 -25162 -5950 -5569

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 27003 10941 6712 2422

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 6918 5243 1720 1160

Aktywa, razem 378739 340277 98124 83422

Zobowiązania 267118 239153 69205 58630

Zobowiązania długoterminowe 237712 214748 61587 52647

Zobowiązania krótkoterminowe 29406 24405 7618 5983

Kapitał własny 111621 101124 28919 24791

Kapitał zakładowy 36370 35865 9423 8793

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18050422 17932392 18050422 17932392

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18050616 17932392 18050616 17932392

zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,52 0,37 0,13 0,08

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,52 0,37 0,13 0,08

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 6,18 5,64 1,60 1,38

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 6,18 5,64 1,60 1,38

kcję (w zł/EUR)

 

 

 

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2005

2 – 2004

3 – 2005

4 – 2004

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close