Serwis
korporacyjny

Raport okresowy QSr

Kontrast
Wielkość liter - A +

Raport okresowy QSr

1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego

Zysk (strata) brutto 1823 12525 468 3111

Zysk (strata) netto z działalności kont 519 9341 133 2321

ynuowanej

Zysk (strata) netto 519 9341 133 2321

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 7548 3853 1938 957

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -47946 -23938 -12309 -5947

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 21757 27003 5586 6708

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -18641 6918 -4786 1719

Aktywa, razem 426198 379525 111244 98427

Zobowiązania 319456 267904 83383 69479

Zobowiązania długoterminowe 276140 238417 72077 61832

Zobowiązania krótkoterminowe 43316 29487 11306 7647

Kapitał własny 106742 111621 27861 28948

Kapitał zakładowy 36979 36369 9652 9432

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18255142 18050422 18255142 18050422

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18255142 18050422 18255142 18050422

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,03 0,52 0,01 0,13

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,03 0,52 0,01 0,13

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 5,85 6,18 1,53 1,60

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 5,85 6,18 1,53 1,60

kcję (w zł/EUR)

 

dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

Przychody ze sprzedaży 17628 33173 4526 8241

Zysk z działalności operacyjnej -18263 -7246 -4689 -1800

Zysk (strata) brutto 901 2041 231 507

Zysk (strata) netto z działalności kont 325 -417 83 -104

ynuowanej

Zysk (strata) netto 325 -417 83 -104

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -6633 1225 -1703 304

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 5227 -13018 1342 -3234

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -11484 299 -2948 74

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem -12890 -11494 -3309 -2855

Aktywa, razem 123401 133812 32209 34703

Zobowiązania 36312 40684 9478 10551

Zobowiązania długoterminowe 18353 23357 4790 6058

Zobowiązania krótkoterminowe 17959 17327 4688 4494

Kapitał własny 87089 93128 22732 24152

Kapitał zakładowy 36979 36369 36979 36369

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18255142 18050422 18255142 18050422

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18255142 18050422 18255142 18050422

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,02 -0,02 0,00 -0,01

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 0,02 -0,02 0,00 -0,01

ę zwykłą (w zł/EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

2 – 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31

3 – 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

4 – 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close