Serwis
korporacyjny

Skonsolidowane roczne sprawozdanie

Kontrast
Wielkość liter - A +

Skonsolidowane roczne sprawozdanie

Skonsolidowany raport roczny

Pozycje 1 2 3 4

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody ze sprzedaży – ogółem 106,141 96,144 24,453 27,220

Zysk z działalności operacyjnej 40,437 39,065 9,316 11,060

Zysk (strata) brutto 59,185 37,312 13,635 10,564

Zysk (strata) netto z działalności kont 46,924 33,509 10,810 9,487

ynuowanej

Zysk (strata) netto przypisany jednostc 46,866 33,320 10,797 9,434

e dominującej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 35,456 36,979 8,168 10,469

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -24,973 -62,624 -5,753 -17,730

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 37,205 -25,827 8,571 -7,312

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 47,688 -51,472 10,986 -14,573

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18,875,040 18,702,700 18,875,040 18,702,700

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18,875,040 18,702,700 18,875,040 18,702,700

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 2.48 1.78 0.57 0.50

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 2.48 1.78 0.57 0.50

ę zwykłą (w zł/EUR)

Stan na 2009-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2008-12-31

Aktywa, razem 664,986 564,220 161,868 135,227

Zobowiązania 429,645 382,866 104,582 91,762

Zobowiązania długoterminowe 354,717 302,335 86,344 72,461

Zobowiązania krótkoterminowe 74,928 80,531 18,239 19,301

Kapitał własny 235,341 181,354 57,286 43,465

Kapitał zakładowy 38,519 37,596 9,376 9,011

Liczba akcji (w szt.) 19,259,406 18,798,167 19,259,406 18,798,167

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 19,259,406 18,798,167 19,259,406 18,798,167

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 12.22 9.65 2.97 2.31

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 12.22 9.65 2.97 2.31

kcję (w zł/EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2009

2 – 2008

3 – 2009

4 – 2008

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close