Serwis
korporacyjny

Skonsolidowany raport roczny

Kontrast
Wielkość liter - A +

Skonsolidowany raport roczny

Pozycje 1 2 3 4

 

WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR

Przychody ze sprzedaży – ogółem 92839 62715 24581 16084

Zysk z działalności operacyjnej 35855 294 9493 75

Zysk (strata) brutto 41662 1823 11031 468

Zysk (strata) netto z działalności kont 33106 519 8766 133

ynuowanej

Zysk (strata) netto 33106 519 8766 133

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 46601 5570 12339 1429

i operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc -32297 -45968 -8551 -11789

i inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalnośc 24336 21757 6444 5580

i finansowej

Przepływy pieniężne netto, razem 38640 -18641 10231 -4781

Aktywa, razem 482620 426198 134735 111244

Zobowiązania 338621 319456 94534 83383

Zobowiązania długoterminowe 292426 276140 81638 72077

Zobowiązania krótkoterminowe 46195 43316 12896 11306

Kapitał własny 143999 106742 40201 27861

Kapitał zakładowy 37310 36979 10416 9652

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 18537371 18255142 18537371 18255142

średnia ważona rozwodniona ilość akcji 18537371 18255142 18537371 18255142

zwykłych

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 1,79 0,03 0,47 0,01

zł/ EUR)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 1,79 0,03 0,47 0,01

ę zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/E 7,77 5,85 2,17 1,53

UR)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną a 7,77 5,85 2,17 1,53

kcję (w zł/EUR)

 

Objaśnienia kolumn

1 – 2007

2 – 2006

3 – 2007

4 – 2006

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close