Serwis
korporacyjny

Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok

Kontrast
Wielkość liter - A +

Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2008 2007 2008 2007
I. Przychody ze sprzedaży – ogółem 96,144 92,840 27,220 24,582
II. Zysk z działalności operacyjnej 39,065 35,855 11,060 9,494
III. Zysk _strata_ brutto 37,312 41,662 10,564 11,031
IV. Zysk _strata_ netto z działalności kontynuowanej 33,509 33,106 9,487 8,766
V. Zysk _strata_ netto 33,509 33,106 9,487 8,766
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38,075 46,601 10,780 12,339
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -63,735 -32,297 -18,045 -8,551
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25,827 24,336 -7,312 6,444
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -51,487 38,640 -14,577 10,231
X. Aktywa, razem 564,220 482,620 135,227 134,735
XI. Zobowiązania 382,866 338,621 91,762 94,534
XII. Zobowiązania długoterminowe 302,335 292,426 72,461 81,638
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 80,531 46,195 19,301 12,896
XIV. Kapitał własny 181,354 143,999 43,465 40,201
XV. Kapitał zakładowy 37,596 37,310 9,011 10,416
XVI. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 18,702,700 18,537,371 18,702,700 18,537,371
XVII. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 18,702,700 18,537,371 18,702,700 18,537,371
XVIII. 1.79 1.79 0.51 0.47
XIX. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1.79 1.79 0.51 0.47
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 9.70 7.77 2.32 2.17
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 9.70 7.77 2.32 2.17
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

Wyniki wyszukiwania

Szanowny użytkowniku, w zgodzie z założeniami RODO potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zawartych w plikach cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close