Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Energia Odnawialna

Energia konwencjonalna

Dystrybucja

Obrót

Aktualności Rynkowe

Polenergia rozpoczyna współpracę z Politechniką Gdańską

Polenergia wybuduje pierwszą farmę wiatrową bez systemu wsparcia

Polenergia uzyskała finansowanie farm fotowoltaicznych

Udana próba odbudowy Krajowego Systemu zrealizowana przez Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna