Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Energia Odnawialna

Energia konwencjonalna

Dystrybucja

Obrót

Aktualności Rynkowe

Wszystkie zgłoszone projekty Polenergii wygrały aukcje OZE

Stabilizacja wyników Polenergii

Polenergia partnerem United Nations Global Compact

Znaczna poprawa wyników Polenergii