Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Akcjonariat

Akcjonariuszliczba akcjiliczby głosówudział
MANSA INVESTMENTS SP. Z O.O.*23 467 04323 467 04351,64
BIF IV Europe Holdings Limited **10 370 21310 370 21322,82
NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY***2 570 0002 570 0005,66
GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY***3 000 0003 000 0006,60
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER***3 732 6873 732 6878,21
Pozostali (free float)2 303 6042 303 6045,07
Razem45 443 54745 443 547100

* - zgodnie z zawiadomieniem o zmianie stanu posiadania, otrzymanym od Mansa Investments sp. z o. o. w dniu 25 października 2018 r. Mansa Investments sp. z o. o. jest pośrednio kontrolowana przez p. Dominikę Kulczyk.

** - patrz raport bieżący nr 11/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

*** - patrz raport bieżący nr 13/2020 z dnia 22 maja 2020 r.