Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

FABRYKA PELLETU W ZAMOŚCIU

Lokalizacja: Zamość

Województwo: lubelskie

Oddanie do eksploatacji: II kwartał 2012

Wydajność obiektu: ok. 52 tys. ton pelletu rocznie

Operator: Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Wschód Sp. z o.o.

Fabryka pelletu ze słomy o zdolnościach produkcyjnych wynoszacych około 52 tys. ton rocznie powstała w 2012 roku.