Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Farma Wiatrowa Tychowo

W maju 2007 roku PEP S.A. podpisała pierwszą umowę z RWE Renewables Polska Sp. z o.o. dotyczącą sprzedaży 70 % udziałów w spółce celowej Park Wiatrowy Tychowo. W dniu 26 sierpnia 2008 roku PEP S.A. oraz RWE Renewables Polska Sp. z o.o. sfinalizowały transakcję dotyczącą sprzedaży pozostałych 30% udziałów na rzecz RWE udziałów FW Tychowo o łącznej mocy zainstalowanej około 32 MW. Sprzedaż nastąpiła na etapie ukończonego developmentu obiektu.