Najlepsza spółka
indeksu sWiG80 2018 roku

Strategia

Polenergia koncentruje się na długoterminowych inwestycjach, rozwijając projekty w najbardziej przyszłościowych sektorach branży energetycznej. Firma stawia na własne kompetencje, bogate doświadczenie, dostęp do elastycznych źródeł finansowania oraz wiedzę międzynarodowego zespołu ekspertów. Polenergia tworzy swoje portfolio aktywów energetycznych w oparciu o gaz oraz odnawialne źródła energii.

Polenergia analizuje perspektywy strategicznego rozwoju ukierunkowanego na dywersyfikację technologiczną i geograficzną, w dalszym ciągu koncentrując się na energetyce odnawialnej poszerzając ją o technologię fotowoltaiczną oraz potencjalnie magazynowanie energii;

Spółka przygląda się projektom zarówno w Polsce jak i zagranicą, nawiązując współpracę z graczami na rynku solarnym i z deweloperami systemów magazynowania energii w celu poszukiwania możliwości inwestycyjnych.